Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa veckorna 2-7 2021 år 8

Skapad 2021-02-02 12:07 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Du kommer få öva på både bolllekar och bollsporter, samt friidrott och olika lekar under närundervisningen. Samarbete, regler, ord och begrepp i olika lekar, spel och idrotter kommer varvas med distans-/fjärrundervisningens teoretiska uppgifter. Vi övar vidare i området takt och rytm genom en rytmikuppgift. Samt genomför en gruppuppgift inom ergonomi. Under distansundervisningen kommer det även finnas tid till rörelse på egenhand

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Utveckla en god rörelseförmåga och vilja att öva vidare på de moment som är i planeringen.
* Du utvecklar med dina upplevelser förmågan att värdera fysisk aktivitet.
* Du utvecklar kunskaper om hur man lägger upp sin träning.

* Du utvecklar och får en förståelse för vad en god hälsa har för betydelse för din hälsa och ditt välbefinnandet.

* Redovisa om ergonomins olika områden.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:
* Hur du har viljan att utveckla dig och att öva vidare i olika rörelsemoment.
* Samspelet med andra i de olika aktiviteter vi övar.
* Att du kan anpassa dig och visa på ett gott omdöme till de olika aktiviteter och förhållanden som övas.
* Att du är aktiv i de olika diskussioner vi har.

* Teoretiska arbetet och redovisning om ergonomi.


Hur det ska bedömas:
* Att du visar på ett gott rörelsemönster och försöker i varje moment.
* Att du med hänsyn och respekt till andra i aktivitet kan få med dig alla i ditt "lag", eller att du kan vara behjälplig i en individuell sport.
* Genom ditt aktiva deltagande och med kroppen visar på ett gott omdöme i olika situationer.
* Att du visar på en aktiv vetgirighet och diskussionslusta.

* Bra inlämning av grupparbetet

* Din uppvisade kunskap i att komponera ett rytmikprogram med musik

Undervisning och arbetsformer

* Genom utevistelse i olika väderförhållanden vara aktiv och i rörelse.
* Lägga upp olika träningsmetoder utifrån förbättrad kondition och styrka. Praktiskt prova på detta upplägg.
* Diskussioner om träning, hälsa, kost och dess betydelse för ett ökat välbefinnande.
* Teoretiska och praktiska moment i ergonomi och Hälsa och livstil
* Med lekar, spel och idrotter främja rörelseglädjen.

* Öva på att göra en egen rytmikprogram för konditionens skull och sätta musik till det.

* Ergonomiuppgift redovisas teoretiskt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: