Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och tryck, fysik åk 7

Skapad 2021-02-02 12:11 i Länna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Fysik
I det här arbetsområdet lär du dig om olika krafter och vad som påverkar en kropps rörelse. Du lär dig också vad som menas med tryck samt vad som händer när trycket förändras.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 2 - v. 8

Förmågor

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. 
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället. 

Centralt innehåll

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, t.ex. i trafiksituationer
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, t.ex. i saxar, spett, block och taljor
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. 
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, t.ex. fart, tryck och effekt.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 

 • Förstå och kunna använda de naturvetenskapliga begrepp som tas upp i arbetsområdet
 • Veta vad som menas med tyngdkraft
 • Veta vad som menas med en kraft
 • Veta vilken enhet man mäter kraft i
 • Veta vad som menas med en motkraft
 • Kunna använda och förklara begreppen tyngdpunkt och stödyta
 • Veta vad som menas med hastighet
 • Kunna räkna ut medelhastighet
 • Känna till begreppet acceleration
 • Veta vad friktion är
 • Kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse
 • Kunna förklara och använda begreppet tröghet
 • Veta vad som kännetecknar fritt fall
 • Känna till begreppet tyngdacceleration
 • Känna till begreppet gränshastighet och veta vad det beror på
 • Kunna beskriva en kaströrelse

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Skriftlig kunskapskontroll, måndag v.6
 • Laborationer och inlämnade laborationsrapporter
 • Skriftliga och muntliga lektionsuppgifter

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

  • Genomgångar, filmer
  • Egen och gemensam läsning
  • Skriftliga och muntliga lektionsuppgifter
  • Diskussionsfrågor
  • Laborationer + skriva laborationsrapport

Uppgifter

 • Höghöjdsträning

 • Fysiklektion måndag v. 10

 • En vetenskapsman

 • Kunskapskontroll kraft och rörelse

Matriser

Fy
Fysik: kraft och rörelse.

Faktakunskaper

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Du visar grundläggande kunskaper om krafter och rörelse.
Du visar goda kunskaper om krafter och rörelse.
Du visar mycket goda kunskaper om krafter och rörelse.
Begrepp
Du visar att du kan ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar att du kan förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar att du kan förklara och visa på samband med något generellt drag och med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang
Om hur saker som händer i vardagen och i samhället kan kopplas ihop med krafter och rörelse
Du visar på enkla och till viss del underbyggda resonemang. Enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du visar på utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du visar på välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Komplexa fysikaliska samband.

Fy
Fysik: kraft och rörelse.

Faktakunskaper

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Du visar grundläggande kunskaper om krafter och rörelse.
Du visar goda kunskaper om krafter och rörelse.
Du visar mycket goda kunskaper om krafter och rörelse.
Begrepp
Du visar att du kan ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar att du kan förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar att du kan förklara och visa på samband med något generellt drag och med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang
Om hur saker som händer i vardagen och i samhället kan kopplas ihop med krafter och rörelse
Du visar på enkla och till viss del underbyggda resonemang. Enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du visar på utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du visar på välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Komplexa fysikaliska samband.
Källkritik
Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Naturvetenskapliga undersökningar
Genomföra undersökningar Formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Använda utrustning.
Du kan laborera utifrån givna planeringar och du bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar. Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan laborera utifrån givna planeringar och du formulerar enkla frågeställningar och planeringar som kräver viss bearbetning. Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan laborera utifrån givna planeringar och du formulerar enkla frågeställningar och planeringar. Du använder utrustningen på på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation av undersökningar
Dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: