👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 3

Skapad 2021-02-02 13:00 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
I svenska som andraspråk arbetar vi på olika sätt med att samtala, läsa och skriva.

Innehåll

Vi arbetar för att klara kunskapskraven för åk 3 i svenska som andraspråk.

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi läser skönlitteratur och faktaböcker.
 • Vi arbetar med läsförståelse och olika sätt att försöka förstå texter.
 • Vi tränar på att jämföra olika texter med varandra och resonera om budskap handling.
 • Vi tränar ord och begrepp.
 • Vi har högläsning.
 • Vi tränar på att läsa och lyssna på instruktioner.
 • Vi tränar oss på att säga våra åsikter och känslor.
 • Vi tränar oss på att skriva olika sorters texter. 
 • Vi tränar på att skriva med en tydlig handstil.
 • Vi tränar på att använda oss av stor bokstav, mellanrum och punkt.
 • Vi tränar på några stavningsregler.
 • Vi tränar på rimord, sammansatta ord och synonymer.

Vi kommer att använda oss av följande metoder:

 • Tyst läsning
 • Högläsning
 • Ställa frågor på olika texter
 • Genomgångar
 • Spel
 • Skriva texter på datorn och för hand
 • Se film
 • Rollspel
 • Rim, ramsor och sånger
 • Par och grupparbete

Eleverna kommer att bedömas löpande under terminen. För att se bedömning, se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sva
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sva
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Sva
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sva
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar ett grundläggande ordförråd i samtal om elevnära frågor och ämnen. I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner. Eleven uppmärksammar när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  Sva   3
 • Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
  Sva   3
 • Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.
  Sva   3
 • Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  Sva   3

Matriser

Sva
Kriterier för bedömning av godtagbara kunskaper i ämnet svenska som andraspråk i slutet av åk 3

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Samtal och muntlig framställning
Eleven visar ett grundläggande ordförråd i samtal om elevnära frågor och ämnen. I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner. Eleven uppmärksammar när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Skrivande
Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Läsning och analys av texter
Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.
Informationssökning och källkritik
Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.