Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2021-02-02 13:05 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få läsa om Lag och Rätt: Varför finns det lagar? Vad är det för skillnad på lagar och regler? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?

Innehåll

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.
 • ha kunskaper om rättigheter och skyldigheter som gäller i samhället.
 • ha kunskap om organisationer som arbetar för människors rättigheter.

 

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor.
 • Du kommer att jobba med uppgifter utifrån läroboken
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning

Du ska efter arbetsområdet kunna:

 

 • Vara delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner
 • Använda dig av ord och begrepp i rätt sammanhang
 • Förklara varför det finns lagar
 • Resonera om varför människor begår brott
 • Resonera om hur förövare, brottsoffer och samhället påverkas av kriminalitet. 
 • Redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • Beskriva vilka rättigheter alla människor har i världen

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Lag och rätt i Sverige

E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om rättsväsendet.
Du har goda kunskaper om rättsväsendet.
Du har mycket goda kunskaper om rättsväsendet.
Samhällsstrukturer
Rättsväsendet
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Använda ord och begrepp
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett enkelt sätt och använder dig då av till viss del underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett utvecklat sätt och använder dig då av relativt väl underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett välutvecklat sätt och använder dig då av väl underbyggda argument

Sh
Samhällskunskap: Rättigheter och Rättskipning

RÄTTIGHETER

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
RÄTTSSKIPNING/LAG OCH RÄTT
Kunskaper
Berätta om några lagar och påföljder (straff) vi har i Sverige.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. * Jag kan berätta om en lag och en påföljd/straff som vi har i Sverige.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. * Jag kan berätta om två lagar och två påföljder/straff som vi har i Sverige.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. * Jag kan berätta om flera olika lagar och flera olika påföljder/straff som vi har i Sverige.
Resonemang
Berätta om varför vi har lagar och regler i samhället och om vad konsekvenserna blir om vi inte har det.
Eleven beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om varför vi har lagar och regler i samhället och jag kan föra ett enkelt resonemang om ett samhälle utan lagar och regler.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om varför vi har lagar och regler i samhället och jag kan föra ett utvecklat resonemang om ett samhälle utan lagar och regler.
Eleven beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om varför vi har lagar och regler i samhället och jag kan föra ett komplext resonemang om ett samhälle utan lagar och regler.
Resonemang
Berätta om vilka konsekvenser kriminalitet kan ha.
Eleven beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om vilka konsekvenser kriminalitet kan ha för mig själv.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om vilka konsekvenser kriminalitet kan ha för min familj.
Eleven beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om vilka konsekvenser kriminalitet kan ha för mitt samhälle (Oskarström, Halmstad, Sverige).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: