Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Glimten Vt-21

Skapad 2021-02-02 13:26 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola
Hur kan vi pedagoger strukturera oss för att tydliggöra övergångar och samtidigt möjliggöra fler undervisningstillfällen för barnen?

Innehåll

Var ska vi?

Vi vill göra det tydligt för barnen så att de förstår vem som tillhör vilken grupp samt vilka pedagoger som är med i grupperna för dagen. Önskvärt är att barnen ska förstå de vardagliga rutinerna med hjälpa av tydliga övergångar. Pedagogernas fasta struktur och logistik (schemat) ska vara till hjälp för att vi planerar och utför undervisningar.

- Trygga barn

- Tydliga rutiner

- Tydliga övergångar

- Fler undervisningstillfällen

Vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

- Har vi kunnat följa vår planerade struktur i vilken pedagog som gör vad och utfört undervisningstillfällen?

- Har övergångarna varit så pass tydliga att barnen har kunnat förstå byte av aktivitet?

- Har strukturen möjliggjort en ökad trivsel och trygghet hos barnen?

Hur gör vi?

Den första aktionen vi gör är att skapa en struktur över dagen, vilken personal gör vad och när? Samt ett schema som beskriver vilka undervisningsämnen och vilken pedagog som ansvarar för undervisningen. Schemat kommer även vara en lathund för att underlätta planering av undervisningstillfällen. Utefter pedagogernas rutiner planerar vi att göra tydliga övergångar för barnen. För de tydliga övergångarna planerar vi att använda en bjällra när det är dags att städa och sen sätter vi oss på den grå mattan. Mattan blir en samlingspunkt för att sedan kunna byta aktivitet.  Vi använder också bildstöd för att ytterligare tydliggöra övergångarna och för att ge barnen trygghet och skapa trivsel. 

Vi planerar att dela in barnen i Glimten 1 och Glimten 2 för att anpassa undervisningen efter barnens olika utvecklingsnivåer och behov. Bilder ska tas på barn och vuxna och sättas upp på väggen så att barnen tydligt kan se vilken grupp de tillhör. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: