Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialpsykologi Experiment Distans vt 2021

Skapad 2021-02-02 13:26 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Psykologi
Er uppgift är att fördjupa er i ett experiment eller en observation

Innehåll

 

Centralt innehåll

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.


I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Eleven redogör utförligt för delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.


I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Vad är utförligt och nyanserat? Förstå kunskapskraven

 

Planering
Läs boken kap 17 s. 277-309

Lyssna till genomgångar, ta anteckningar. Powerpointen ligger ute på teams

v. 5 Lektion 1-2: introduktion Socialpsykologi, vetenskapsteori, studera av experiment

v.6 Lektion 3-4: Teori och enskilda arbetet framskrider

v.7 Lektion 4-5: arbetet framskrider

v.9 Lektion 6-7: arbetet framskrider

v.10 Lektion 8: Tvärgrupper pratar om sina fördjupningar, utbyta kunskaper, har ni missat något?

v.11 Redovisning av arbetet i mindre grupper. 

Centrala Begrepp:

Vad är utförligt och nyanserat? Förstå kunskapskraven

 

Del 1 Muntligt seminarium krav för godkänt betyg 

 1. Ni ska bara kort sammanfatta ca 5 min
  a) hur experimentet
  gick till,
  b) vad
  kom man fram till,
  c)
  vad har vi lärt oss av forskningen.
  Ni måste koppla era resonemang till experimentet, så att åhörarna förstår vad ni menar. Ni får självklart ha med er anteckningar men det är inte alls tänkt att ni ska läsa innantill.

 2. Använd socialpsykologiska begrepp och referera till viktiga socialpsykologiska experiment i er analys. Välj i förväg ut  3-4 central begrepp per experiment som ni tycker är särskilt relevanta. Dessa hittar ni i boken i kapitlet om socialpsykologi när ni läser sidorna.

 3. Er uppgift är att i grupp diskutera och försöka förklara och förstå det som händer i experimenten utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Läs om perspektivet i boken.

 4. Se till att alla i gruppen får komma till tals och hjälp varandra vidare i samtalet. Ni behöver inte alltid ha ett tvärsäkert svar utan ni kan föreslå olika svar eller så blir svaret helt enkelt en ny fråga. Fundera över likheter och skillnader mellan experimenten.

 

( Del 2 Analys - skrivs för högre betygskriterier, i skolan under ett lektionstillfälle i form av ett prov. Tänk på att centrala begrepp skall användas. Observera att vi just nu bedriver distansundervisning)

 

Förslag på begrepp och experiment

Experiment: länkarna är bara till hjälp för uppstart. Ni letar vidare och ser till att ni har kvar källan.

Elever

 1. S. Aschs experiment och konformitet, normer och sanktioner
  https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8&feature=emb_logo 

 
 1. Robbers Cave-experiment (Muzafer Sherif): vi och dem https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6QGNxRGgBwM&feature=emb_logo 

 
 1. Milgrams lydnadsexperiment: att lyda en auktoritet
  https://www.youtube.com/watch?v=mOUEC5YXV8U 

 
 1. Zimbardos Stanford fängelseexperiment och roller
  https://www.youtube.com/watch?v=oAX9b7agT9o 

 
 1. Genovese effekten - Bystander effekten

https://youtu.be/nny0qxNN4cI 

https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac&feature=emb_logo 

 
 1. Jane Elliot blue eye brown eye
  https://www.youtube.com/watch?v=1CtrpLh6TKk&feature=emb_logo 

 
 1. Iowa-experimentet: ledarskap, auktoritär -, låt-gå - och demokratisk ledare

 
 1. Rosenthaleffekten, förutfattade meningar och självuppfyllande profetia

 

 

 

Uppgifter

 • Experiment: rapport

 • Individuell Analys Socialpsykologi

Matriser

Psk
Socialpsykologi Experiment sammanfattning

F
E
C
A
Tankar, känslor och beteende
Inte ännu
Eleven för enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Social psykologi
Inte ännu
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Deadline
Håller ej deadline
Håller deadline
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: