👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries

Skapad 2021-02-02 13:40 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 6 Engelska
You will choose to work with an English speaking country. The general objective is of course to learn more about the country. You will be able to practice and develop your English reading, writing, and speaking skills. You will work for about three weeks in a group of two-three people. When you are done, you will make a presentation in front of the class.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet...

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Du inhämtar fakta kring det land du valt. När ni samlat tillräckligt med information strukturerar ni er text för att muntligt kunna framställa informationen i form av en Google presentation med text och bilder. Till er presentation av filmen ska ni även göra 5-10 frågor som ni sedan ska ställa till dem som lyssnat/tittat på er presentation. (Quiz, plingplong, kahoot)

Som avslutning på detta arbetsområde kommer du att jämföra ditt engelskspråkiga land med svenska förhållanden. Detta kommer du att få skriva om under en av engelskalektionerna, men det är bra att du tänker på jämförelsen under tiden du samlar information.

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
English speaking countries

E
D
c
B
A
Muntlig framställning - språk
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig framställning - innehåll
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du pratar.
Jämförelse
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar någorlunda översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.