Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-21 MA 3-4 åk 6 Samband och Algebra

Skapad 2021-02-02 14:11 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer under detta arbetsområde fokusera på "Samband och förändring" samt "Algebra och mönster".

Innehåll

Efter detta arbetsområde ska du behärska följande moment:

V.48 - V.4 Samband och förändring

- Känna till sambandet mellan tal i procent, bråk och decimalform (20% = 1/5 = 0,2)
- Räkna med procentuella förändringar. ( 20% av 500kr = 100kr)
- Gör enklare beräkningar med sannolikhet
- Avläsa och rita koordinatsystem
- Hur man tolkar proportionella samband 

V.5 - v.12 Algebra och mönster

- Prioriteringsreglerna (3+4x6= 3+24)
- Begreppen variabel och konstant (X+3; X är variabel, 3 är konstant)
- Algebraiska uttryck (ett äpple kostar Xkr, vad kostar 5 äpplen? => 5X kr)
- Värdet av ett uttryck (vad har uttrycket X+5 för värde om X=6, 6+5=11)
- Förenkla uttryck (x+x+y+y = 2x+2y)
- Hur geometriska mönster och talföljder utvecklar sig
- Ekvationer

Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett kunskapsprov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
VT-21 MA 3-4 åk 6 Samband och Algebra

Ej visad kunskap
E
C
A
Problemlösning
Att lösa matematiska problem i flera steg. tydligt redovisa uträkningar och resonemang
 • Ma  E 6
Du har arbetat med momentet men har ännu inte nått kunskapskravet
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
- procent - bråkform - decimalform - koordinatsystem - proportionalitet - sannolikhet
 • Ma  E 6
Du har arbetat med momentet men har ännu inte nått kunskapskravet
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp - matematiska uttryck
- prioriteringsregler - variabel - konstant - algebraiskt uttryck - ekvation
 • Ma  E 6
Du har arbetat med momentet men har ännu inte nått kunskapskravet
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metod
- att omvandla decimalformen till bråk och procent. - att avgöra om en ökning är proportionell - att beräkna enkla ekvationer - att bestämma koordinater i ett koordinatsystem - förenkla algebraiska uttryck
 • Ma  E 6
Du har arbetat med momentet men har ännu inte nått kunskapskravet
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation/Resonemang
- redovisa dina uträkningar - redogöra för hur du kommer fram till dina lösningar med korrekta matematiska metoder
 • Ma  E 6
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: