👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform

Skapad 2021-02-02 14:13 i Frösakullsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Nu kommer du att lära dig tal i bråkform, addition och subtraktion av tal i bråkform samt att ta ut delar av tal. Du kommer även räkna med tal i blandad form ex, två hela och en fjärdedel.

Innehåll

Vi arbetar med kapitel 1 i 4B boken Favorit Matematik.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk

Begrepp
Ha kunskap om begrepp och kunna använda dem. Beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer. Föra enkla resonemang kring hur olika begrepp relaterar till varandra.
Du förstår några ord och begrepp inom bråk och kan med viss hjälp använda dem i olika uppgifter.
Du kan flera ord och begrepp inom bråk och använder dem när du arbetar med olika uppgifter.
Du kan många ord och begrepp inom bråk och använder dem när du arbetar med olika uppgifter. Du kan även använda dem i resonemang kring olika problem.
Metod
Välja lämpliga metoder för att göra beräkningar. Lösa enkla rutinuppgifter.
Du löser enklare bråkuppgifter med addition och subtraktion samt kan med viss hjälp storleksordna bråk.
Du kan lösa bråkuppgifter med addition och subtraktion samt storleksordna bråk.
Du kan med säkerhet lösa bråkuppgifter med addition och subtraktion samt storleksordna bråk.
Kommunikation och resonemang
Redogöra för och samtal om tillvägagångssätt. Föra resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument.
Du kan till viss del avgöra vad som är rätt eller fel men har svårt att förklara varför.
Du kan ofta avgöra vad som är rätt eller fel samt ge en enklare förklaring.
Du kan avgöra vad som är rätt eller fel samt ge fullständiga förklaringar till varför. Du ställer egna frågor om, samt kommer med argument för och emot, olika lösningar.
Problemlösning
Lösa problem Använda strategier och metoder
Du läser och förstår uppgiften med viss hjälp. Du behärskar hjälpligt någon metod för att lösa problem.
Du läser och förstår uppgiften. Du behärskar någon metod för att lösa problem.
Du läser och förstår uppgiften. Du behärskar flera olika metoder för att lösa problem.
Problemlösning
Beskriva tillvägagångssätt och föra resonemang.
Du läser och förstår uppgiften och får fram rätt svar på den. Men du lämnar ingen redovisning av din lösning som går att följa
Du läser och förstår uppgiften och får fram rätt svar på den. Men redovisningen av din lösning är ofullständig och svår att följa.
Du läser och förstår uppgiften. Du löser den korrekt och redovisar en lösning och ett svar där man tydligt kan följa dina tankegångar.