👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

symboler som kommunikation

Skapad 2021-02-02 14:31 i Dahlander Kunskapscentrum Säter
Grundskola F – 9 Bild
Hur påverkar olika bilder och symboler oss? När blir vi påverkade, av vem, varför? Hur kan jag ta mer kontroll över denna påverkan och tänka kritiskt kring det?

Innehåll

i detta arbetsområde kommer vi titta på olika symboler och hur dessa används, vad de betyder, varför de används osv.

vi kommer undersöka våra sociala medier för att se om det finns något/någon som påverkar oss. Varför, vem påverkar?

Kan vi ta kontroll över denna påverkan genom att vara mer medvetna om olika symboler som vi möter?

Vi kommer lära oss om olika symboler, univeriellt symbolspråk.

Uppgifter

 • skapa symbol för ngt postitiv utifrån de lektioner vi har haft om symboler och påverkan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9