👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 4 - Vatten och luft

Skapad 2021-02-02 14:25 i Centrumskolan Munkedal
Vatten och luft utifrån Koll på NO
Grundskola 4 Kemi
Vad är luft? Vad är vatten? Vad består vatten och luft av? Hur påverkar människan vattnet och luften? Det ska ni få lära er nu.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta vad en vattenmolekyl består av
 • känna till vattnets olika former
 • kunna beskriva vattnets/vattenmolekylens kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • veta vad luft är
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft

Arbetssätt

 • läsa texter tillsammans i klassrummet och arbeta med dessa texter med arbetsblad
 • diskutera
 • se filmklipp 
 • göra enklare experiment tillsammans i klassen

Bedömning

 • du deltar i klassdiskussioner genom att ställa frågor eller svara på frågor.
 • hur du arbetar med arbetsblad och skriver ner det som ska skrivas.
 • resultatet på diagnosen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Arbetsområde Vatten och Luft

Du visar att att du..

På väg
Med säkerhet
vet hur en vattenmolekyl är uppbyggd.
kan förklara vilka vattnets tre former är.
kan redogöra för vattnets/vattenmolekylens kretslopp i naturen.
förstår vad som menas med att vatten är ett lösningsmedel
kan förklara var vattnet i kranen kommer ifrån.
Kan exempel på hur människan kan påverka luft och vatten på ett dåligt sätt.
vet att luft består av olika gaser.