Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt budskap, en bild

Skapad 2021-02-02 15:29 i Dahlander Kunskapscentrum Säter
Grundskola F Bild
Hur kan du med en bild utrycka något personligt?

Innehåll

i det här arbetsområdet kommer vi leta efter gamla bilder( internet) och försöka få fram ett budskap som kan handla om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer. 

Du kommer att använda dessa gamla bilder för att skapa ett eget utryck med hjälp av dessa berättande, informativa och samhällsorienterande bilder. Din bild, ditt uttryck ska handla om dina egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Du måste ha koll på hur du får använda bilder som finns på internet.

vad du behöver göra för att bli godkänd:

I arbetsområdet skall du se på ett antal filmer från studi som handlar om information, källkritik och massmedia. Du skall göra alla tillhörande quiz för att vara godkänd.

Du skall producera en egen bild med hjälp av gamla bilder och det ska finnas ett budskap till en mottagare av bilden.

Du skall kunna berätta/ prata om hur arbetet med att göra bilden har fungerat. Vi ska då kunna prata om vad du vill uttrycka med bilden- hur den kan användas, Vilket innehåll du har använt och vilken kvalitet du har fått till i bildarbetet.

Uppgifter

 • min bild,mitt utryck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: