Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering åk 5 vt 2021

Skapad 2021-02-02 16:09 i Andersbergsskolan Halmstad
Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument. Vi lär oss sjunga på olika sätt olika sorters låtar. Vi skapar egen musik på olika sätt. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi lär oss om folkmusik och andra musikstilar från hela världen. Vi tränar oss att beskriva musikupplevelser och förstå musikens påverkan.
Grundskola 4 – 5 Musik
Vi börjar terminen med att Europas folkmusik, sedan går vi över på världsmusiken och populärmusikens historia. Du kommer att få lära dig spela en bluestolva på piano samt prova på ensemblespel med bas och trummor. Senare kommer vi att skapa egna rapar.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

 

Centralt innehåll under terminen

ANALYS: Vi samtalar och beskriver upplevelser av musik och musikens betydelse i olika situationer och kulturella sammanhang

.MUSIKHISTORIA: Musikens utveckling, från folkmusik till dagens musik

SKAPANDE:  rap

TRUMMOR/SLAGVERK: Puls, trummornas delar, 4-taktskomp.

KEYBOARD: Tangenternas namn, bluestolva, bluesskala

 

ENSEMBLESPEL: olika former av enklare samspel både med ev. sång och instrument.

 

 

 

,

 

 

BedömningDu bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna genom att träna olika moment och visa upp själv eller tillsammans med andra. Det blir även några skriftliga moment typ frågesport, analysfrågor.

Vi använder också dator med t.ex. Youtube och upplever och deltar i diskussioner om olika artister, musikstilar och instrument

Du får också hela tiden utvecklingstips utifrån den nivå du befinner dig på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: