Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande-omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2021-02-02 16:26 i Västanvindens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi vill ta till vara på barnens skaparglädje genom att ge dem möjligheter att utforska många olika tekniker och material.

Innehåll

Syfte: Vi har sett att vår barngrupp har ett stort intresse för skapande. De målar ofta och länge men väljer samma material som papper, pennor och kritor. Material som barnen känner igen och är trygga med, detta vill vi utmana genom att ge dem fler valmöjligheter och verktyg.

Genom vår undervisning kommer vi att erbjuda barnen tillfällen i att utforska skapande på olika sätt och på så sätt stimuleras deras kreativitet och spännande läroprocesser sätts i gång. Vi vill ge barnen materialkännedom och upptäcka olika tekniker. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga är att ge dem tillgång till ett ytterligare språk.

Mål: Vad vill vi utveckla hos barnen

- Öka barnens skaparglädje

- Ge dem ett ökat kunnande om olika tekniker

- Ge dem kunskap om olika material 

- Öka barnens självkänsla i att de kan, vill och vågar

Undervisningsstrategier: 

-Vi är medforskande pedagoger

-Vi presenterar olika material och tekniker på lekfullt sätt

-Skapandet ska vara kravfritt

 

Dokumentation: Vi kommer att dokumentera med barnen på unikum samt väggdokumentationer som picollage och målningar

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ utveckla förmågor/ få ett förändrat kunnande

-Att de får ökad kunskap kring nya material och tekniker

-En ökad känsla i att de kan

-Känna lust och glädje i sitt skapande 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: