Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj och samlevnadsformer

Skapad 2021-02-02 17:30 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi ser på film, samtalar och skriver om olika familjekonstellationer, hur olika barns uppväxt kan se ut och hur man kan dra nytta av sina lärdomar.

Innehåll

Vi ser filmer från utbildningsradions serie kring familjer. 

Vi samtalar och diskuterar i basgrupper utifrån filmerna och olika frågeställningar. 

Eleverna skriver enskilt kring sina tankar och reflektioner. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
    Sh
  • Centralt innehåll
  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Familj och samlevnadsformer

F
Jag klarar inte detta på en godkänd nivå.
D-E
Jag klarar detta på en godkänd nivå.
A-C
Jag klarar detta på en väl godkänd nivå.
Ny nivå
Delaktighet / aktivitet
Jag deltar aktivt i samtal och diskussioner. Jag framför mina tankar och åsikter i liten grupp.
Jag deltar med få saker i samtalen och diskussionerna. Jag kan framföra frågor.
Jag deltar till viss del i samtal och diskussioner och framför egna argument. I argumenten tar jag med kopplingar till min egen vardag.
Jag deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför egna argument. I argumenten tar jag med kopplingar till mänskligheten och min egen vardag. Tar upp andras tankar och fortsätter diskussionen med mina egna tankar.
Reflektion / analys
Jag visar att jag förstår både filmernas innehåll och det som diskuteras. Jag kan reflektera över olika händelser, upplevelser och situationer och se risker / konsekvenser.
Jag är med och tittar på filmerna och visar att jag förstår vissa delar inom filmen.
Jag tittar intresserat på filmerna och visar att jag har förståelse genom att komma med relevanta frågor och argument. Detta genom att reflektera över det jag sett och hört andra berätta.
Jag tittar aktivt på filmerna och visar att jag har förståelse genom att reflektera över innehållet. Jag kommer med relevanta argument på det filmen tar upp.
Sammanfattande text
Jag kan skriva en sammanfattande text utifrån de diskuterade frågorna / ämnen och visar genom texten även mina personliga funderingar och reflektioner.
Jag kan skriva en sammanfattande text med utgångspunkt från filmerna och diskussionerna. I texten tar jag in någon personlig fundering eller reflektion.
Jag kan skriva en sammanfattande text med viss utgångspunkt från filmerna och diskussionerna. I texten tar jag in några få personliga funderingar och reflektioner.
Jag kan skriva en sammanfattande text med utgångspunkt från filmerna och diskussionerna. I texten tar jag med mina personliga funderingar och reflektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: