Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering åk1-3

Skapad 2021-02-02 17:32 i Lerum Modersmål Lerum
Pedagogisk planering för en elevgrupp åk 1-4
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Språk är nyckeln till framgång.

Innehåll

Ämnets syfte

Modersmålsämnets uppgift är att stärka elevens personliga och kulturella identitet samt utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra.

 • Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål, är en förutsättning för lärandet.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.


Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

-Persiska bokstäver, bokstavsljud

-Avkoda ord och förstå innebörden

-Känna igen olika ljud i olika ord

-Ord för känslor

-Hemmet och fritiden

-Kropp

-Kalendern (Veckodagar, årstider, högtider)

Konkretiserade mål

Kunna läsa högt på persiska, delta i samtal om texten och förstå den.

Kunna bygga ord och meningar, återberätta text eller en film, använda vardagsord och begrepp i rätt sammanhang

Arbetssätt och arbetsformer

Varje elev har sin bok och häfte

Vi kommer att använda olika arbetssätt:

 • Vi läser högt korta texter och har diskussioner kring texternas innehåll.

 • Läsa berättelser och sagor 

 • Läsa barnböcker och lyssna på(från biblioteket)

 • Rita bilder om texten.

 • Skrivuppgifter.

 • Öka ordförrådet -lär nya ord per vecka

 • Öva på stavningsregler

 • Använda dator och ipad

Bedömning

Elevens utveckling kommer att följas på olika sätt:

 • Högläsning.

 • Skrivuppgifter.

 • Elevens arbete under lektionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
pedagogisk planering F-3

Läsa och skriva

Eleven...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Att läsa: ord, mening, berättelse
- läser ganska bra - kan förstå enkla texter och berättelser - kan klara av längre och svårare ord med hjälp av stavningen
- kan läsa och förstå det man läst - kan återberätta det viktigaste innehållet till en annan - kan svara på frågorna angående det lästa
- läser redan flytande - kan återberätta det man läst - håller uppe läslusten genom högläsning och tystläsning - kan alfabetisk ordning

Tala och lyssna

Eleven...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Att skriva: bokstav, ord, mening, text
- skriver enkla ord och bildar meningar - kan skriva en berättelse,men behöver hjälp med enkla ord
- kan skriva en enkel berättelse - vet att meningen avslutas med punkt, utropstecken eller frågetecken
- skriva rätt - kan skriva en berättelse som har början, innehåll och slut - kan skriva fullständiga meningar
Uttal och berättande
- uttrycker sig muntligt så att man blir förstått - berättar om en bild eller foto
- uttrycker sig muntligt i olika situationer - kan återberätta enkla berättelser -kan prata om sina känslor
- vågar uttrycka sig muntligt, både spontant och förberett - berättar och återge berättelser sammanhängande
Att lyssna
- lyssnar utan att avbryta - kan följa en enkel och tydlig instruktion
- kan samtala utan att avbryta - förstår en muntlig och en enkel skriftlig instruktion
- kan samtala utan att avbryta - lyssnar på de andra och deltar i samtal - kan följa både skriftliga och muntliga instruktioner

Kultur och traditioner

Eleven...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: