Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad längtar du till när pandemin är över?

Skapad 2021-02-02 17:50 i Tiundaskolan Uppsala
Eleverna skapar ett surrealistiskt öga som ska spegla den tid vi lever i, vad de längtar efter när pandemin är över.
Grundskola 8 – 9 Bild
Man brukar säga att ögat är själens spegel. Det som ska speglas i ögat är dina drömmar och önskningar relaterat till den tid vi lever i. Vad längtar du efter att göra när pandemin är över? I detta moment ska vi titta närmare på surrealismen. Din uppgift blir sedan att skapa ett surrealistiskt öga.

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

Syftet med detta arbetsområde är att du med inspiration från surrealismen ska lära dig att kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap. Surrealistiskt bildskapande utgår ofta från drömmar och fantasier där olika symboler och bilder vävs ihop till en enhet. I detta arbete ska du väva ihop bilden av ett öga tillsammans med något du längtar efter att göra när pandemin är över. Mycket handlar om att omsätta dina idéer till konkret bildskapande och arbeta problemlösande genom att prova dig fram. Processen är i fokus.

Undervisningens innehåll:

 

Utifrån det centrala innehållet i kursplanen (se nedan) ska du få lära dig:

 

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Framställning av bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser - i detta moment ska du förmedla vad du själv längtar efter relaterat till den pandemi vi lever i.
 • Välja teknik och redskap som är lämpligt för det uttryck du valt.
 • Presentera din bild och i skrift reflektera över processen och resultatet.
 • Samtida konst- och samt konstverk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Kunskapskrav

Se kunskapskrav från läroplanen nedan samt lärandematris för progression.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • Framställa en surrealistisk bild där du väver ihop ett öga med en tanke/önskan om vad du vill göra när pandemin är över. Exempelvis resa, gå på konsert, delta i idrottsevenemang, umgås med släktingar etcetera. Bilden ska vara informativ och kommunicera ett budskap.
 • Under arbetsprocessen är det viktigt att du provar olika idéer och tekniker. Det är bra att ställa frågor, prova sig fram, skissa, göra fel och göra om. Spar dina skisser även dem du är missnöjd med, de synliggör arbetets utveckling.
 • Reflektera över ditt arbete, vika val du gjort som ledde arbetet framåt, vad som gick bra/mindre bra.
 • Du ska inte bara koppla arbetet till dina egna drömmar och tankar utan även till surrealismen som konstart utifrån de bildspel, inspirationsbilder och filmer du fått ta del av på lektionerna. 
  •  

Undervisning och bedömning

På bildlektionerna kommer vi:

 • Bekanta oss med surrealismen som konstart genom att bland annat studera bilder av Salvador Dali, René Magritte, Frida Khalo med flera.
 • Gå igenom grunderna för hur man skissar ett realistiskt öga steg för steg.
 • Tillsammans studera inspirationsbilder för att få uppslag och idéer till hur man kan utforma en surrealistisk bild med ett öga.
 • Arbeta praktiskt med bildframställning med hjälp av olika tekniker. Du väljer själv vilken teknik/tekniker du vill fördjupa dig i utifrån det uttryck du vill skapa med din bild.

Bedömningen grundar sig på.

 • Hela arbetsprocessen, ditt sätt att ta dig an en uppgift genom att prova idéer och föra arbetet framåt samt dina reflektioner.
 • Din slutproduktion, hur väl bearbetad din bild är, hur väl du kan använda dig av de material och tekniker du valt, hur väl du utvecklat dina idéer och fört din process framåt.
 • Din skriftliga analys och presentation av din färdiga bildproduktion.

 

 

 

Uppgifter

 • Surrealistiskt öga- instruktion och analysfrågor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
kunskapskrav för bild 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: