Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland - version 2

Skapad 2021-02-02 17:57 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Miljontals människor åker varje år till Medelhavsområdet, bland annat för att besöka minnen från Antikens Grekland. På bilden här bredvid ser du Akropolisklippan i Aten. Där finns ruinen efter gudinnan Athenas tempel, en av Greklands största byggnader. Hur kommer det sig att så många är intresserade av lämningar efter just Greklands forntid? En orsak är att många fortfarande uppfattar de antika grekerna som en slags början på kulturen i Europa. Kanske har du hört eller läst uttrycket ”redan de gamla grekerna”. Med det menar man att det finns något i vår tid som började hos grekerna redan för flera tusen år sedan. Grekerna sysslade med vetenskap, idrott, teater och provade på demokrati. De berättade också sagor som är omtyckta än idag. Detta och mycket mer ska du får lära dig mer om! I det här arbetsområdet kommer även svenskan att ingå.

Innehåll

PLANERING ANTIKENS GREKLAND

07A

 

Miljontals människor åker varje år till Medelhavsområdet, bland annat för att besöka minnen från Antikens Grekland. På bilden här bredvid ser du Akropolisklippan i Aten. Där finns ruinen efter gudinnan Athenas tempel, en av Greklands största byggnader. Hur kommer det sig att så många är intresserade av lämningar efter just Greklands forntid?

En orsak är att många fortfarande uppfattar de antika grekerna som en slags början på kulturen i Europa. Kanske har du hört eller läst uttrycket ”redan de gamla grekerna”. Med det menar man att det finns något i vår tid som började hos grekerna redan för flera tusen år sedan. Grekerna sysslade med vetenskap, idrott, teater och provade på demokrati. De berättade också sagor som är omtyckta än idag. Detta och mycket mer ska du får lära dig mer om!

I det här arbetsområdet kommer även svenskan att ingå.

Arbetsområdet kommer att pågå: ______________

 

¤ MÅLEN FÖR ARBETSOMRÅDET ÄR ATT DU SKA KUNNA SVARA PÅ DE STORA FRÅGORNA SOM ÄR:

-      Vilka är de utmärkande dragen för den epok som kallas Antiken?

-      Vilka spår av Antikens Grekland finns kvar än idag och hur påverkar det ditt liv?

 

¤ BEDÖMNINGSUPPGIFT:

-      Skriftligt enskild uppgift – ”En dag i mitt liv i Antikens Grekland”.

-      Muntligt analyssamtal i grupp där vi enligt ”rundabordsmodellen” samtalar om den stora frågan: Vilka spår av Antikens Grekland finns kvar än idag och hur påverkar det ditt liv?

 

¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

-      Min, din egen och klasskompisars respons.

-      Det här planeringshäftet med övningsuppgifter.

-      PP/genomgångar/filmer.

-      Läroboken.

-      Olika modeller, tex analysmodellen och EPA-modellen.

 

¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

-      Presentation av arbetsområdet.

-      Övning där jag kollar av din förförståelse om arbetsområdets begrepp (sid.4).

-      PP/genomgång/filmx2/läroboken sid.26–30 – den minoiska kulturen och stadsstaternas framväxt.

-      PP/genomgång/film/läroboken sid.34–36 – Den atenska demokratin.

-      Övningsuppgift – Den första demokratin (sid.5).

-      PP/genomgång/film/läroboken sid.36–37 – Militärdiktaturen Sparta.

-      Övningsuppgift – Att sammanfatta en text (sid.6).

-      Övningsuppgift – Jämförelse mellan Aten och Sparta (sid.7).

-      Film/genomgång – häftet sid.8/läroboken sid.32 – Den grekiska mytologin.

-      PP/genomgång/film/läroboken sid.33 – De olympiska spelen.

-      Övningsuppgift – OS då och nu (sid.9).

-      PP/genomgång/film/läroboken sid.39–42 – Det antika arvet.

-      Övningsuppgift – Grekiska filosofer (sid.10).

-      Muntlig bedömningsuppgift i grupp – Den stora frågan: Vilka spår av Antikens Grekland finns kvar än idag och hur påverkar det ditt liv? (sid.11).

-       Skriftlig enskild bedömningsuppgift – ”En dag i mitt liv i Antikens Grekland” (sid.12–13).

 

 

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP:

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Epok

 

Antiken

 

Antika arvet

 

Koloni

 

Stadsstat

 

Demokrati

 

Diktatur

 

Mytologi

 

Medborgare

 

Folkförsamlingen

 

Folkrådet

 

Folkdomstolen

 

Olympiska spelen

 

Drama

 

Komedi

 

Tragedi

 

Filosofi

 

               

 

 

                                                       ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 FÖRFÖRSTÅELSE ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP

 

1.   Välj ut de sju begrepp på sid.3 som du är mest osäker på.

2.   Ta hjälp av varandra i gruppen och försök att reda ut begreppens betydelse.

3.   Redovisa för klassen de begrepp ni inte lyckat att reda ut.

4.   Avslutningsvis försöker vi att tillsammans i helklass reda ut de begrepp vars betydelse som ni eventuellt inte lyckats att reda ut.

 

Vilket syfte har jag med den här uppgiften?

 

 

 ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA  - -DEN FÖRSTA DEMOKRATIN

 

I denna övning fördjupar du dina kunskaper i begreppet demokrati och tränar framför allt din analysförmåga – att kunna jämföra.

UPPGIFT:

A.   Repetera dina anteckningar, sidorna 34–36 i läroboken samt friska upp dina kunskaper om den svenska demokratin.

B.   Försök att först själv fylla i stödmallen nedan och sedan svara på de två frågorna. Svaren skriver du i din anteckningsbok.

C.   Läs upp vad ni skrivit för varandra och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

D.   Vi avslutar med en helklassdiskussion där vi tar del av varandras tankar.

Fråga:

Aten

Sverige

Vilka har rätt att rösta?

 

 

 

 

Vilka grupper har inte rösträtt?

 

 

 

Hue fattar man beslut i olika frågor?

 

 

 

 

 

             1.   Vilken av de två demokratierna, Atens eller Sveriges ligger närmast det som kan kallas folkstyre? Motivera ditt svar!

2.   Vilka för- och nackdelar har den atenska demokratin jämfört med den svenska?

 Vilka förmågor är det som övar på den här uppgiften?

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA - ATT SAMMANFATTA EN TEXT

 

Det är viktigt att kunna sammanfatta det du läser, att kunna ta ut vad det som är viktigt. I den här övningen ska du öva just på detta.

1.   Gör om rubrikerna på sid. i häftet till frågor där frågorna ska vara formulerade så att svaret på dem berättar vad som är viktigaste i texten.

2.   Jämför dina frågor med gruppens och skapa tillsammans era bästa frågor.

3.   Avslutningsvis läser grupperna upp sina frågor och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

Rubrik i läroboken

Ditt förslag på fråga som sammanfattar det viktigaste i texten

Grekerna skaffar sig kolonier på sid.29 i boken.

 

 

 

Männen skulle diskutera på sid.35 i boken.

 

 

Att leva spartanskt är att leva enkelt på sid.36 i boken.

 

 

Greklands starkaste kvinnor bodde i Sparta på sid.37 i boken.

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

JÄMFÖRELSE MELLAN ATEN OCH SPARTA

 

 

Vilka samhällen du än jämför, så kommer du att hitta likheter och skillnader. I denna övning ska du jämföra de båda stadsstaterna Aten och Sparta och fokusera på SKILLNADERNA.

 

UPPGIFT:

1.   Repetera dina anteckningar samt sid.34–37 i läroboken.

2.   Försök sedan att först själv fylla i stödmallen nedan.

3.   Läs upp vad ni skrivit för varandra och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

4.   Härefter läser grupperna upp sina svar och vi lär av varandra.

5.   Avslutningsvis diskuterar vi helklass: Var du skulle du helst vilja växa upp. Aten eller Sparta? Motivera ditt svar!

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

Aten

Sparta

Statsskick (hur det styrdes)

 

 

 

 

Mansideal

 

 

 

Kvinnoideal

 

 

 

Kvinnans ställning i samhället

 

 

 

 

Familjeliv

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA - -OS DÅ OCH NU

 

Ett arv från Antikens Grekland är de olympiska spelen. När Greklands storhetstid var över slutade också de olympiska spelen, men år 1896 började man med dem igen.

UPPGIFT:

A.   Vi läser tillsammans sid.33 i häftet. Härefter ska du jämföra de olympiska spelen då och nu.

B.   Försök att först själv fylla i stödmallen nedan samt svara på frågorna. Svaren skriver u i din anteckningsbok.

C.   Sedan jämför ni era svar i era grupper och skapar tillsammans gruppens bästa svar.

D.   Avslutningsvis läser vi upp våra svar i helklass och lär av varandra.

 

1.   Vilka är de största likheterna och skillnaderna mellan dagens olympiska spel och dem under Antiken?

2.   Under Antiken höll man spelen för att ära gudarna. Varför håller man de olympiska spelen idag?

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

Det antika OS

Det moderna OS

Hur ofta hålls spelen?

 

 

Var hålls spelen?

 

 

Varifrån kommer de tävlande?

 

 

Ge exempel på tre olika grenar

 

 

Vad får vinnaren

 

 

Hur viktiga är spelen?

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA -  GREKISKA FILOSOFER

 

I det Antika Grekland fick vetenskap en viktig roll i samhället, inte minst för att det i Aten dök upp tänkare från olika delar av den grekiska världen. Man kallar den tidens vetenskapsmän för filosofer.

UPPGIFT:

1.   Vi läser tillsammans sid.39-42 i häftet.

2.   Här nedan får du namnen på ett antal grekiska filosofer och dessutom ett antal påståenden. Försök att först själv skriva in rätt filosof vid rätt påstående.

3.   Jämför dina svar med gruppens och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

4.   Avslutningsvis läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

FILOSOFER:

    Demokritos, Tales, Hippokrates, Sokrates, Platon och Aristoteles.

 

   PÅSTÅENDEN:

   Filosoferna borde regera eftersom filosoferna är klokast.

   Namn på filosof: _________________________________

   Det går att räkna ut när det ska bli sol- och månförmörkelse.

   Namn på filosof: __________________________________

   Man kan inte nå kunskap bara genom att tänka utan man måste också göra

   undersökningar.

   Namn på filosof: ___________________________________

   Sanningen når man bara fram till genom att använda sitt förnuft.

   Namn på filosof: ____________________________________

   Naturen är uppbyggd av små, odelbara byggstenar: atomer

   Namn på filosof: _____________________________________

   Sjukdomar kan inte botas med trolldom utan man måste i stället undersöka den som är

   sjuk.

   Namn på filosof: _____________________________________

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift 1 - muntlig, enligt "rundabordsmodellen" ;Vilka spår av Antikens Grekland finns kvar än idag och hur påverkar det ditt liv?

  • Bedömningsuppgift 2 - enskild, skriftlig; "En dag i mitt liv i Antikens Grekland".

Matriser

Hi
Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 1 - Vilka spår av Antikens Grekland finns kvar än idag och hur påverkar det ditt liv?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om Antikens Grekland genom att kunna ge några exempel på spår från den här tiden som finns kvar än i dag och hur det påverkar ditt liv.
Du visar att du har goda kunskap om Antikens Grekland genom att kunna ge flera exempel på spår från den här tiden som finns kvar än i dag och hur det påverkar ditt liv.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om Antikens Grekland genom att kunna ge de flesta exemplen på spår från den här tiden som finns kvar än i dag och hur det påverkar ditt liv.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vilka spår från Antikens Grekland som finns kvar än i dag och hur det påverkar ditt liv.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om vilka spår från Antikens Grekland som finns kvar än i dag och hur det påverkar ditt liv.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilka spår från Antikens Grekland som finns kvar än i dag och hur det påverkar ditt liv. om
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.

Hi
Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 2 - "En dag i mitt liv i Antikens Grekland".

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om människors levnadsvillkor i Antikens Grekland genom att kunna ge något exempel på hur man levde.
Du visar att du har goda kunskaper om människors levnadsvillkor i Antikens Grekland genom att kunna ge några exempel på hur man levde.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om människors levnadsvillkor i Antikens Grekland genom att kunna ge flera exempel på hur man levde
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om människors levnadsvillkor i Antikens Grekland.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om människors levnadsvillkor i Antikens Grekland.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om människors levnadsvillkor i Antikens Grekland.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.
Informationshanteringsförmågan
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: