Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterat mål: matematik

Skapad 2021-02-02 18:13 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Vi kommer att jobba med olika mål från lpfö-18 under terminen för att säkerställa att alla barn får undervisning från alla mål. Vi börjar med matematik.

Innehåll

 

Syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att få en grundläggande kunskap om matematik.

Det står i lpfö-18 att vi ska undervisa i grundläggande matematik.

 

Mål

-utveckla deras språk och begreppsuppfattning

-utveckla deras grundläggande taluppfattning

-locka fram deras nyfikenhet

-skapa ett intresse för att undersöka, fundera och diskutera

-ge barnen tilltro till deras egna tänkande

-utveckla deras kreativa och logiska tänkande

- få dem att upptäcka matematiken och att den finns i vår vardag

Metod/Undervisning

Vad ska vi göra?

Sortera, Klassificera, Jämföra, Mönster, Geometriska former, Siffror, Problemlösning,Grundläggande taluppfattning, Symboler

Hur ska vi göra?

Vi tar fram material som uppmuntrar och stimulerar undervisningen. 

Vi samtalar och benämner att vi lär matematik. 

Vi skapar lärmiljöer med matematiskt material.

Vi pedagoger gör en lista där vi skriver vad matematik innebär och vilken undervisning som stimulerar det.

Vi tittar på ur program, läser böcker och läser böcker på poliglut.

När, var, vem?

Under hela dagen, i mindre grupper och på samlingar.

Alla pedagoger kommer att vara delaktiga

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera på Unikum och ta bilder på lärandet som vi kan sätta upp på förskolan 

Vi reflekterar med barnen om lärandet.

Vad och hur ska vi dokumentera?

 

Vi kommer att dokumentera viss undervisning för alla barn:

mönster, sortera och pussel.

Vem dokumenterar och när? 

 Alla pedagoger kommer att dokumentera lärandet regelbundet.

 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: