Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 1-3 vt

Skapad 2021-02-02 18:59 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 1 – 3 Musik
Vi sjunger och spelar tillsammans.

Innehåll

Det här ska du jobba med:

Du ska sjunga olika typer av sånger tillsammans med andra. Det kan vara unison sång, alla samtidigt, växelsång eller kanon. Ibland sjunger vi till förinspelad musik, andra gånger sjunger vi till gitarr eller så använder vi bara våra egna röster. När vi sjunger får du träna på att sjunga på olika sätt till exempel med klang och dynamik eller starkt och svagt. Alla har  också fått välja en önskelåt som vi kommer att sjunga eller lyssna på.

Du kommer att få lyssna till olika typer av musik. Det kan vara jazz, pop, visa och andra musikstilar från förr och nu

Du kommer att få röra dig till musik på olika sätt. Det kan vara danslekar, rörelsesånger, rörelsehärmning eller fri rörelse. Du kommer att få lära dig om takt och rytm genom att lyssna på och röra dig till musik. Åk tre ska också tillsammans skapa en dans.

Går du i tvåan eller trean får du lära dig om musiksymboler på ett enkelt vis.

Går du i trean kommer du att få prova på att spela en enkel melodi på klockspel. Du kommer också att få hitta på en enkel melodi tillsammans med en kamrat. Du kommer även att få prova på digitalt musikskapande.

Går du i ettan eller tvåan kommer du att få skapa musik med hjälp av rytminstrument.

Åk 1 kommer att dramatisera sånger.

Du ska också få lära dig mer om olika instrument och instrumentgrupper. Några instrument får du se på riktigt andra får du lära dig om genom att se på film.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att

 • Spela och sjunga tillsammans med andra.
 • Skapa och gestalta musik.
 • Samtala om musik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: