Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2021-02-02 19:43 i Kronaskolan F-3 Ale
Vi kommer att studera hur en fjäril blir till.
Grundskola 1 – 4 NO (år 1-3) Biologi
Hur blir en fjäril till? Vad äter en larv? Hur ser en puppa ut? Vad äter en fjäril? Vilka fiender har fjärilar? Hur många vingar har en fjäril? Dess frågor, och många fler, ska arbetet med fjärilarna ge svar på! Vi kommer att följa en fjärilslarv från liten larv till fullt utvecklad fjäril. Allt kommer att dokumenteras i "Min fjärilsbok". Arbetet med fjärilar kommer att pågå i cirka 6 veckor.

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta med fjärilens livscykel, från larv till puppa. 

 

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområden utvecklat din förmåga att:

 • göra iakttagelser av fjärilens utveckling samt dokumentera dessa
 • förklara fjärilens livscykel
 • kunna namnge några fjärilar
 • måla och skapa fjärilar på ett par olika sätt med hjälp av olika tekniker och verktyg
 • skriva en faktatext om fjärilar
 • arbeta självständigt och i grupp

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • Arbeta med NTA lådan som handlar om Fjärilens liv
 • Få en egen larv att ta hand om och studera i klassrummet
 • Läsa lättare fakta om fjärilar
 • Se på faktafilmer
 • Skriva enkla faktatexter
 • Dokumentera i en egen bok
 • Arbeta både enskilt och i grupper

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • göra iakttagelser samt hur du dokumenterar dessa
 • skriva en faktatext 
 • förklara fjärilens livscykel i ord och bild
 • kunna namnge några fjärilar 
 • måla och skapa med hjälp av olika tekniker och verktyg 
 • hur du deltar i klassrumsdiskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: