Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

För 100 år sedan.

Skapad 2021-02-02 20:47 i Klöverbackens skola Kungälv
Hur levde man egentligen för 100 år sedan och hur har samhället förändrats sedan dess? Vi tittar närmre på början av 1900-talet. Hur bodde man? Vad jobbade man med? Hur var det i skolan? Vi resonerar kring likheter och skillnader mellan då, för 100 år sedan, och nu.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Hur levde man egentligen för 100 år sedan och hur har samhället förändrats sedan dess? Vi tittar närmre på början av 1900-talet. Hur bodde man? Vad åt man? Vad hade man för kläder och hur var det i skolan? Vi resonerar kring likheter och skillnader för 100 år sedan och nu.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

 • Kunna berätta något om hur det kunde vara att vara barn för 100 år sedan.
 • Kunna berätta om några likheter och skillnader i vårt sätt att leva nu och då inom områden som mat, kläder, hem och skola.

 

Arbetssätt

- Vi kommer att arbeta kring hur det var att leva för 100 år sedan genom att

 • se på valda delar ur filmer som Madicken och Emil i Lönneberga,
 • se på bilder på föremål och kläder från olika tidsepoker för att se hur de förändrats.
 • läsa berättelser som skrevs för barn för 100 år sedan,
 • titta på och fundera kring gamla saker "från förr" och hur de har utvecklats.
 • tillsammans resonera kring likheter och skillnader kring hur vi lever idag och hur man kunde leva för 100 år sedan.
 • arbeta med material på Ne.se

 

 

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 

 • Delta aktivt i utförandet av aktiviteter som vi gör kring ämnet - formativ bedömning
 • Göra Ne.se:s tester efter materialet på Ne.se i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: