Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelse

Skapad 2021-02-02 21:53 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola F
Skriv en berättelse med fokus på att ge läsaren en upplevelse genom att du gestaltar personer, miljöer och händelser. Väv också in 10 av de nyord vi gått igenom!

Innehåll

Skriv en berättelse utifrån all den övning vi lagt ner på att gestalta samt de ramar vi gått igenom för en berättelse. Du ska också försöka väva in 10 nyord från nyordlistan 2020 som presenterats av Institutet för språk och folkminnen.

Matriser

Skriva en berättelse

Din förmåga att skriva en berättelse

  • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Sv  7-9   Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  • Sv  7-9   Nya ord i språket, till exempel lånord.
F
E
C
A
Innehåll
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar. Du redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser. Texten innehåller detaljer med viss betydelse för helheten.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar. Du försöker skapa bilder, stämningar och förmedla känslor i din text och lyckas ganska väl. Texten har en ganska bra balans mellan detaljer och helhet.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar. Du lyckas skapa bilder, stämningar och förmedla känslor i din text. Texten har en god balans mellan detaljer och översikt.
Uppbyggnad
Textens uppbyggnad är enkel och i huvudsak tydlig och det finns en röd tråd. I texten används enkla berättargrepp, en dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Textens uppbyggnad är tydlig. Inledning och avslutning fungerar bra och knyter ihop texten. I texten används utvecklade berättargrepp och dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Textens uppbyggnad är välvald. Inledning och avslutning fungerar bra och knyter ihop texten. I texten används väl utvecklade berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Språk
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer.
Du kan skriva med med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Respons och bearbetning
Du kan ge enkla omdömen om innehåll och uppbyggnad i din kamrats berättelse. Du kan utifrån respons bearbeta din egen berättelse mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehåll och uppbyggnad i din kamrats berättelse. Du kan utifrån respons bearbeta din egen berättelse mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om innehåll och uppbyggnad i din kamrats berättelse. Du kan utifrån respons bearbeta din egen berättelse mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: