Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering v. 6

Skapad 2021-02-03 06:21 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 6

 

Lektionsplanering Grupp: Älgen

 

Måndag: 

 

Lektion 1:
Annelie håller aktivitet

Lektion 2:

Före Bornholm

Lektion 3:

Rörelse

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Idag har vi utedag och då är det Annelie, vfu-student som ska hålla i aktiviteten.

 

Efter vilan har vi Före Bornholm.

Före mellanmål kommer vi ha rörelse med tabata med Träning i livet.

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1:

Matematik

Lektion 2:
Före Bornholm

Lektion 3:

Kör/Dans

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Barnen födda 2015 kommer att fortsätta arbeta med tid.

Barnen 2016 kommer arbeta med kategorisering och språkljud/munmotorik.  

 

Efter vilan kommer vi ha före bornholm.

 

Barnen 2015 kommer ha kör med kulturskolan och barnen födda 2016 kommer ha dans/drama med kulturskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
Digitala verktyg

Lektion 2:

Värdegrund

Lektion 3:

rörelse

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

Idag kommer vi fortsätta vårt arbete med digitala verktyg och källkritik och appen  Reverser. Barnen får prova använda appen igen. Vi kommer även samtala kring begreppet källkritik och vad det innebär.  

Efter vilan kommer vi arbeta med värdegrund och kompisböckerna.

 

Innan mellanmålet kommer vi ha rörelse genom att använda rörelse-ABC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: