Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Safari 3 B, VT-21, Sa17A

Skapad 2021-02-03 07:13 i Svanberga skola Norrtälje
En LPP i matematik kopplad till Mattesafari 2A.
Grundskola 3 Matematik
Terminsplanering med utgång i matteboken Safari. Du kommer att få arbeta både inomhus och utomhus, laborativt med olika material, diskutera och räkna samt lösa problem både i grupp och enskilt.

Innehåll

Tidsperiod

 • VT-20, vecka 2-23.

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig, pröva att lösa uppgifter på olika sätt och välja mellan olika sätt att lösa uppgifter.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur du har löst ett problem och varför du löste problemet så.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematiken hör ihop.
 • Du tränar din begreppsförmåga genom att lära dig nya matematiska begrepp och använda dom när du samtalar eller ställer frågor.
 • Du tränar din förmåga att hantera information genom att söka efter fakta, ställa frågor och med hjälp skilja mellan vad som är en fakta och en värdering.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Planeringen utgår från det internationella perspektivet som betyder att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden i landet och se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.

 • Planeringen utgår också från ett miljöperspektiv som betyder att utveckla ansvar för den miljö du kan påverka och att undervisningen belyser miljöfrågor och hur vi kan skapa hållbar utveckling.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan använda dig av ditt matematiska tänkande för att studera eller i vardagslivet samt att du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

 • Du får möjlighet att välja och använda olika hjälpmedel samt arbetssätt utöver gemensamma genomgångar och arbete i Safari.

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 6 - Tal + längd s. 4-33

 • hur många 10 000 är
 • hur tal med tusental är uppbyggda
 • talsorten tusental
 • att lägga till och minska med 1000, 100, 10 och 1
 • att jämföra tal som innehåller tusental
 • om kilometer

Kapitel 7 - Addition + vikt s. 34-63

 • lägga ihop tal som innehåller tusental, till exempel 3210+4000
 • se likheter när du lägger ihop
 • lägga ihop tal med tiotal och ental, till exempel 89+43
 • lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, till exempel 298+135
 • upptäcka mönster
 • hur många hektogram ett kilogram är
 • hur många gram 1 kg och 1 hg är

Kapitel 8 - Subtraktion + klockan s. 64-93

 • minska med hela tusental, hundratal och tiotal, till exempel 5736-2000
 • minska med hundratal, tiotal och ental, till exempel 476-134
 • minska med hundratal och tiotal, till exempel 420-270
 • minska med hundratal, tiotal och ental, till exempel 492-278
 • skriva vad klockan är med siffror
 • skriva vad klockan är olika tider på dygnet

Kapitel 9 - Multiplikation och division + grader och diagram s. 94-123

 • sexan och sjuans tabeller
 • hur multiplikation och division hör ihop
 • att räkna division med hjälp av multiplikation
 • läsa av en termometer
 • lära dig mer om diagram

Kapitel 10 - Målhoppet s. 124-143

 • tal
 • addition och subtraktion
 • multiplikation och division
 • att välja rätt räknesätt
 • enheter, till exempel kg, dl, cm, grader, minuter

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i Safariboken.
 • räkna i stenciler.
 • delta i genomgångar.
 • delta i övningar och lekar.
 • diskutera och förklara hur du räknar och tänker.

     Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner och efter diagnoser.

     Summativ

 • Safariboken och stenciler.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Safari.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matte Safari Åk 3 VT-20 Kapitel 6

Kapitel 6

•hur många 10 000 är •hur tal med tusental är uppbyggda •talsorten tusental •att lägga till och minska med 1000, 100, 10 och 1 •att jämföra tal som innehåller tusental •om kilometer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning
Veta hur mycket som fattas till 10 000 om du har 4000.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition
Att lägga ihop 3000+500+20+9.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Taluppfattning
Skriva femtusenåttiotvå med siffror.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Lägga till och minska med tusental
Att räkna ut 4830+1000 eller 4830-1000.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Lägga till och minska med hundratal
Att räkna ut 5390+100 eller 5390-100.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Lägga till och minska med tiotal
Räkna ut 3090+10 eller 3090-10.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Lägga till eller minska med ental
Att räkna ut 6999+1 eller 6999-1.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Jämföra tal
Säga vilket tal som är störst av 6418 eller 6814.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Längd
Tala om hur många meter 3 kilometer är.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Längd
Veta vilket som är längst av 4000 m och 5 km.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Längd
Tala om hur många mil 40 km är.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari Åk 3 VT-20 Kapitel 7

Kapitel 7

•lägga ihop tal som innehåller tusental, till exempel 3210+4000 •se likheter när du lägger ihop •lägga ihop tal med tiotal och ental, till exempel 89+43 •lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, till exempel 298+135 •upptäcka mönster •hur många hektogram ett kilogram är •hur många gram 1 kg och 1 hg är
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lägga till tusental
Lägga till tusental, till exempel 5470+2000.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Lägga till hundratal
Lägga till hundratal, till exempel 3210+500.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Lägga till tiotal
Lägga till tiotal, till exempel 6430+40.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition
Räkna ut 600+800.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition
Lägga ihop tal med tiotal och ental, till exempel 87+48.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Addition
Lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, till exempel 276+385.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Mönster
Fortsätta på ett mönster.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Vikt
Säga hur många gram det går på ett kilogram.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Vikt
Tala om vilket som väger mest av 300 g och 4 hg.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Vikt
Veta vilken enhet du ska använda när du vägen en penna.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari Åk 3 VT-20 Kapitel 8

Kapitel 8

•minska med hela tusental, hundratal och tiotal, till exempel 5736-2000 •minska med hundratal, tiotal och ental, till exempel 476-134 •minska med hundratal och tiotal, till exempel 420-270 •minska med hundratal, tiotal och ental, till exempel 492-278 •skriva vad klockan är med siffror •skriva vad klockan är olika tider på dygnet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Minska med tusental
Minska med tusental, till exempel 6270-3000.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Minska med hundratal
Minska med hundratal, till exempel 4810-500.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Minska med tiotal
Minska med tiotal, till exempel 6470-40.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Subtraktion
Räkna ut 748-214.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Subtraktion
Minska med hundratal och tiotal, till exempel 510-390.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Subtraktion
Minska med hundratal, tiotal och ental, till exempel 486-359.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Klockan
Skriva vad klockan är med siffror.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari Åk 3 VT-20 Kapitel 9

Kapitel 9

•sexan och sjuans tabeller •hur multiplikation och division hör ihop •att räkna division med hjälp av multiplikation •läsa av en termometer •lära dig mer om diagram
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sexans tabell
Kunna sexans tabell, att 6-hoppa från 0 till 60.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Sjuans tabell
Kunna sjuans tabell, att 7-hoppa från 0 till 70.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Räknesätt
Ta hjälp av multiplikation när du räknar division.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
DIvision
Dela med sex.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Division
Dela med sju.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Temperatur
Läsa av en termometer.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Diagram
Svara på frågor till ett linjediagram.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

Ma
Matte Safari Åk 3 VT-20 Kapitel 10

Kapitel 10

•tal •addition och subtraktion •multiplikation och division •att välja rätt räknesätt •enheter, till exempel kg, dl, cm, grader, minuter
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tal
Räkna pengar och skriva hur mycket det är med siffror.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Tal - Addition
Lägga ihop tal med tusental, hundratal, tiotal och ental.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Tal
Skriva tal med siffror.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Dela upp tal
Dela upp tal och skriva vad de består av.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Tal - Subtraktion
Minska tal med tusental, hundratal, tiotal och ental.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Textuppgifter
Lösa textuppgifter med addition och subtraktion.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Multiplikation
Räkna ut multiplikation.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Division
Räkna ut division.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Textuppgifter
Lösa textuppgifter med multiplikation och division.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
De fyra räknesätten
Veta om du ska använda addition, subtraktion, division eller multiplikation.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Enheter
Veta vad du kan använda för att mäta längd, volym, vikt och temperatur.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Enheter
Veta när du ska använda kg, km, m, timmar, cm, hg, g, dl och l.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: