Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paradgrupp: matematik

Skapad 2021-02-03 08:15 i Änghögs förskola Trelleborg
Förskola
Paradgrupp: matematik

Innehåll

Vi kommer att fortsätta arbeta med Matematik som vi har gjort även förra terminen. Vi kommer att fortsätta att arbeta med klassificering och sortering eftersom de är en matematisk grundkunskap (Lärande lek 2018). Denna termin kommer vi även att arbeta lite mer med naturmaterial som pinnar och stenar. Ett utomhus-undervisningstillfälle kommer till exempel vara att barnen ska få bygga former av pinnar eller att vi räknar med stenar. Vi kommer att arbeta utomhus med naturmaterial för att barnen ska bli medvetna om att matematik kan läras även utanför klassrummet. 

 

Vi kommer att fortsätta med våra matematikhäften även denna termin. Matematikhäfte får barnen eftersom de blir en dokumentation, både för vuxen men även för barnen genom att det blir synligt vad de lärt sig. Barnen tränar på att använda den praktiska kunskap de lärt sig i teoretisk form, att skriva ner den och att använda den på papper.  

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: