Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paradgrupp: Språk

Skapad 2021-02-03 08:18 i Änghögs förskola Trelleborg
Förskola
Paradgrupp: Språk

Innehåll

Under terminen kommer vi träna på att bli medvetna om vilka olika bokstäver som finns, vilken ordning de kommer i i olika ord och hur vi skriver dem. Vi kommer att träna på att formulera de olika bokstäverna genom att följa och rita av bokstäver. Detta gör vi för att väcka barnens intresse för språkets formsida, medvetenheten om att språket består av ord och att orden består av ljud, och hur de låter, det vill säga den fonologiska medvetenheten. Vi kommer också träna på att lyssna till vilka ord som har samma ljud i början av ordet. Vi kommer att arbeta med språkövningar för att “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” (Läroplan för förskolan, Lpfö 2018, s.14). 

 

Vi kommer även att använda oss av konkret material och bilder på olika föremål för att barnen ska arbeta med olika språkövningar. Detta gör vi för att “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap” (Läroplan för förskolan, Lpfö 2018, s. 14). Språkhäfte får barnen eftersom de blir en dokumentation, både för vuxen men även för barnen genom att det blir synligt vad de lärt sig. Barnen tränar på att använda den praktiska kunskap de lärt sig i teoretisk form, att skriva ner den och att använda den på papper.  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: