Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta: Räkna med tal i decimalform

Skapad 2021-02-03 08:25 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Kapitel 1 Matematikboken Beta
Grundskola 5 Matematik
Matematikboken Beta - kapitel 4, Räkna med tal i decimalform

Innehåll

Matematikboken Beta - kapitel 3

Arbetsområde: Tid, tabeller och diagram 

 

Kunskapskrav för arbetsområde:

 • Eleverna ska kunna  

  • - Avrunda tal i olika sammanhang 

  • - Metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten 

  • - Metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform 

  • - Välja och använda lämpliga räknesätt i olika situation 

  • - Förklara och motivera utifrån sina kunskaper om begreppen i kapitlet 

 

 

Centralt innehåll (Lgr11)

 

 
 • Taluppfattning och tals användning 

   

  • - Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal /…/, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer. 

  • - Rationella tal och deras egenskaper. 

  • - Positionssystemet för tal i decimalform. 

  • - Tal i decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 

   

  Problemlösning 

   

  • - Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

  • - Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

 

 

Förmågor (Lgr11)

 •  
  • - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

  • - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

  • - föra och följa matematiska resonemang 

  • - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

  • - Formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

 

Centrala begrepp

 •  
 • Term,

 • summa,

 • differens,

 • faktor,

 • produkt,

 • täljare,

 • nämnare,

 • kvot,

 • förkortning,

 • decimalform. 

 

Bedömning

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt eleven kan

 • - Utföra beräkningar med naturliga tal /…/, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder.

 • - Metodernas användning i olika situationer. 

 • - Rationella tal och deras egenskaper. 

 • - Positionssystemet för tal i decimalform. 

 • - Tal i decimalform och deras användning i vardagliga situationer 

 • - Förklara och motivera/resonera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet. 

 

 
 

 

 

 

Hur ska det bedömas?

 

Lärare kommer att lyssna på̊ dig när du berättar och deltar i samtal.

Lärare kommer också̊ att titta på diagnos/prov och arbete i boken och häften.

Lärare kommer att ge dig tips om hur du kan arbeta vidare.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: