Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk

Skapad 2021-02-03 08:49 i Margretelunds fritidshem Österåker
Vi kommer vidareutveckla arbetet kring språket med teman och diskussionsövningar. Med hjälp av temakort och frågeställningar vill vi skapa olika samtalsdialoger under mellanmålet vid borden. Detta ska bidra till en lugnare matsituation, lära sig att lyssna på varandra och ställa relevanta följdfrågor till ämnet. En elev drar ett diskussionskort med ett tema eller en fråga som den ska svara på (Vilket djur skulle du vilja vara?varför?) med ett utökat ordförråd där vi inte nöjer oss med ett kort svar som - Uggla, för att den är fin. Detta ska också få kamraterna att lära sig att ställa frågor till varandra som rör ämnet.
Grundskola F – 1 Svenska
Planera för ett språk- och kunskapsutvecklingen förhållningssätt

Innehåll

Vi kommer vidareutveckla arbetet kring språket med teman och disskussionsövningar. Med hjälp av temakort och frågeställningar vill vi skapa olika samtalsdialoger under mellanmålet vid borden. 
Detta ska bidra till lugnare matsituation, lära sig att lyssna på varandra och ställa relevanta följdfrågor till ämnet. En elev drar ett disskussionskort med ett tema eller med en fråga som den ska svara på (Vilket djur skulle du vilja vara? varför?) med ett utökat ordförråd där vi inte nöjer oss med ett kort svar som -Uggla, för den är fin. Detta kommer även att lära kamraterna att ställa frågor till varandra som hör ämnet till. 

Utvärdering av undervisningen:

 • Vad visar utvärderingen av undervisningen? Nåddes uppsatta mål och syften med de förmågor ni ville att eleverna skulle få möjlighet att utveckla? Vad kan ha bidragit/stått i vägen för måluppfyllnad?

 •  

  * Målet med aktiviteten var att få eleverna att lyssna mer på sina kamrater och få ett ökat ordförråd. Det som har stökat till det är allt spring fram och tillbaka på andra elever som ska lämna disk och även skolmatsalen personal som ”väsnas”.
 • Vad visar utvärderingen tillsammans med eleverna, fångades deras intresse och engagemang? Vad har vi lärt oss?

 •  


  * Att eleverna behöver träna på att lyssna på varandra. Många blir ivriga och har svårt att vänta på sin tur.
 • Vad visar utvärderingen genomförd tillsammans med arbetslaget?

  *
 • Vad visar utvärderingen genomförd tillsammans med rektor?

  *
 • Vilka är dina egna reflektioner av den planerade och genomförda undervisningen? Hur
  kommer du att kunna använda erfarenheter från planeringen, undervisningen och resultaten från utvärderingarna i kommande undervisningsplanering?

 •  

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: