Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-03 08:53 i Uddegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Genom olika lekar och på ett enkelt sätt lär vi barnen vad matematik är.

Innehåll

Vad vill vi att barnen lär sig ?

Vi vill att barnen på ett lekfullt och naturligt sätt ska kunna använda sig av siffror och matematiska begrepp i vardagen.

Hur gör vi ?

Vi använder oss av Widgitbilder, spontana "räknelekar", m.m i vardagen. Efterhand som barnen blir mer bekväma med begreppen kommer aktiviteterna att utvecklas.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: