Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gatsmart

Skapad 2021-02-03 09:01 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Tema om trafikregler.
Förskola
Att röra sig i trafiken är ett stort ansvar och för att väcka barnens intresse och förståelse för de regler och risker som finns med att röra sig ute i bland trafik kommer vi på Tornugglan ha 2 temadagar under vecka 5 2021.

Innehåll

Vi har barn som tar sig till förskolan på olika vis och detta vill vi belysa. Vi har bland annat många barn som går till och från förskolan. När man rör sig i trafiken är det viktigt att vara uppmärksam och förstå att det finns regler man måste hålla sig till, detta är något vi vill göra barnen uppmärksamma på.

 

Syfte: Att få kunskap och förståelse om trafikregler och beteende i trafiken, lära oss trafiksäkerhet samt bekanta oss med några vanliga skyltar och trafikljus. Samt att lära oss hur man syns i mörkret och hur viktigt det är.

Metod: Vi kommer titta på två avsnitt från Ur:s serie Gatsmart. Vi har valt att inrikta oss på avsnitten korsa gatan och reflexer då vi anser att det är här våra barn ligger just nu. 

vi kommer även att titta på några vanliga skyltar och trafikljus tillsammans på samlingen. Vi pratar om dessa, om de sett sådana och om de vet vad de betyder? Vi kommer sedan ta promenader i närområdet så barnen får bekanta sig med trafiken i deras närområde runt skolan samt titta på skyltarna i verkliga livet.  Vi kommer även prata om hur viktigt det är med reflexer så att bilarna kan se oss i mörkret. Vi kommer hänga upp reflexer i ett mörkt rum och barnen kommer få lysa på dessa för att se hur mycket skillnad det blir med dessa på sig.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: