Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5. Johannes Förskolor Nystart, omstart eller projektfördjupning januari

Skapad 2021-02-03 09:08 i 093121 Förskolan Lunden Stockholm Norrmalm
Förskola
Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Innehåll

Tid: JANUARI

 
Hur startar vi upp projektet igen efter jul?
 

1. Skriv en plan kring hur ni startar upp projektet igen efter jul med hjälp av handledningen för Planering och bedömning.

Vi jobbar vidare med att utforska naturmaterial samt samarbeta med Leila och matpedagogik. Vi använder oss av Polyglutt oftare samt fysiska aktiviteter ute och inne. Vi har sett att barnen visar ett stort intresse för dessa områden samt för färger och former, vi kommer nyttja denna nyfikenhet och påbörjar nu undervisningstillfällen där vi arbetar med snö/is/vatten i kombination med matematiska former och olika färger. Vi fördjupar oss allt mer i matematik och språk i början av året då detta är områden som barnen visat intresse för under januari, vi får se hur detta intresse utvecklas under undervisningsgångerna. Vi utnyttjar gården medans det finns rikligt med snö och har fyllt många olika behållare i olika storlekar och i olika former med vatten kombinerat med färg som vi ska utforska tillsammans på hela Äventyrarna. 

Att lägga en bra grund för att värna om vår miljö, empati, hållbar utveckling och ansvarstagande. Vi infiltrerar barnkonventionen i vårt dagliga arbete och tar med oss undervisningen utomhus. Vi fördjupar oss i matematik och språkutvecklande arbete.

 

2. Reflektera över följande frågeställningar, använd er av analysen kring Uppföljning 2 för er planering.

- Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? göra återblickar med barnen?

Nej, backar inte bandet utan vi vidareutvecklar det vi jobbade med förra terminen kring natur och matpedagogik samt börjar undervisa i matematik och språkutveckling enligt ovan.

- Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

Vi har tillfört nytt material i form av nya böcker, skapat en tydligare matematik hörna i Arenan samt fått upp barnens intresse för Polyglutt. Dessa "triggers" samt att vi måste fylla på med mer naturmaterial är vad vi just idag behövt och behöver tillföra avdelningen. Fler böcker i tåligt material behövs då intresset för böcker är stort men många av de böcker vi har är ömtågliga och går lätt sönder. Rörelser är även det något som barnen finner intressant och bollar i olika färger/storlekar är något vi bör köpa in fler av när det är möjligt.

- Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt? 

Att lägga en bra grund för att värna om vår miljö, empati, hållbar utveckling och ansvarstagande. Vi infiltrerar barnkonventionen i vårt dagliga arbete och tar med oss undervisningen utomhus. Vi fördjupar oss i matematik och språkutvecklande arbete.

- Använd er av de återkommande didaktiska frågorna för att planera er undervisning.

Vilka material har barnen varit intresserade av? Vilka frågor har väckts hos barnen och hur kan vi gå vidare med dessa? Hur har vi utnyttjat tillfällen utomhus för att undervisa barnen?

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: