Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - fantasy

Skapad 2021-02-03 09:09 i Bodaskolan Älvkarleby
Grundskola F
Fabler, myter och fantasysagor är olika typer av berättande texter. Gemensamt för dem är att de handlar om ett problem som ska lösas. Vi kommer att läsa och samtala om olika typer av berättande texter. Du kommer även att få skriva en egen fantasyberättelse.

Innehåll

Mål läsa:

 • Att urskilja den berättande textens struktur. 
 • Att känna igen en myt. 
 • Att använda olika lässtrategier. 
 • Att kunna sammanfatta textens innehåll. 

Mål skriva: 

 • Att skriva en fantasyberättelse. 
 • Att skriva miljö- och personbeskrivningar. 
 • Att skriva händelser i kronologisk ordning (röd tråd). 
 • Att skriva dialoger med talstreck och sägeverb.

Mål tala: 

 • Att samtala kring olika texter. 
 • Att ställa frågor. 
 • Att lyssna på kamraters resonemang. 
 • Att uttrycka egna tankar och resonemang. 

Matriser

Svenska 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Flyt i läsningen
Du har inte visat att du kan läsa med flyt.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du har inte visat att du förstår texterna du läser. Du har inte visat att du kan göra enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du har inte visat att du kan kommentera innehållet.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Budskap
Du har inte visat att du kan förstå och diskutera olika texters budskap.
Du kan förstå och diskutera olika texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva med innehåll
Du har inte visat att du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Du har inte visat att dina texter är uppbyggda så att de går att följa.Du har inte visat att du kan variera ditt språk.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Stavning
Du har inte visat att du kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och hur du ska använda skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Handling och beskrivningar
Du har inte visat att du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Källor
Du har inte visat att du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du har inte visat att du kan diskutera på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Information
Du har inte visat att du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du har inte visat att du kan använda ord som hör ihop med det du skriver om.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Konstnärliga uttryck
Du har inte visat att du kan använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Respons
Du har inte visat att du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar inte dina texter med hjälp av omdömen.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Uttrycka sin åsikt
Du har inte visat att du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig framställan
Du har inte visat att du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut. . Du har inte visat att du kan anpassa din redovisning till de som lyssnar och till budskapet.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Minoritetsspråk
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskuterar på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskuterar på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskuterar på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskuterar på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: