Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 8F VT 2021

Skapad 2021-02-03 09:19 i Tappströmsskolan Ekerö
Ämnesplanering, elev-version, fysik åk8 Tappström
Grundskola 8 Fysik
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om fysikaliska företeelser utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om fysiken i naturen och samhället samt ge dem förutsättningar att använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara fysikaliska

Innehåll

Tidsperiod

Vårterminen 2021 Vecka 3 - 13 

Prov: Vecka 11 eller 12 (beror på distans-plats-undervisning, och andra ämnen)

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Digital Gleerups kapitel

* Magnetism

* Akustik

* Optik

* Instuderingsuppgifter i Gleerups

* Utdelat laborationsuppgifter

Mål Magnetism

 • Veta något om hur fasta magneter fungerar och används
 • Förstå elektromagnetism
 • Veta hur en elmotor arbetar
 • Förstå hur vi kan få elektrisk ström av en rörelse
 • Veta vad en generator är
 • Veta hur en transformator fungerar

 

 • Veta något om metalldetektorns användbarhet och begränsning
 • Veta hur magnetfält kan mätas och hur styrkan beror av avståndet
 • Kunna elmotorns delar och principen för likströmsmotorn
 • Veta något om de olika storlekarna på spänningen
 • under transport från kraftverk till användare

 

Mål Akustik 

 • Förstå vad ljud är 
 • Förstå hur ljud sprids 
 • Kunna ljudets fart i luft 
 • Veta något om ljudets fart i andra ämnen  
 • Veta vad frekvens är och vilken enhet som används 
 • Kunna förklara skillnaden mellan hög och låg ton, skillnaden mellan stark och svag ton samt skillnaden mellan toner och buller 
 • Veta vad som gör att samma ton låter olika på olika instrument 
 • Kunna förklara resonans 
 • Veta vilka människans hörselgränser är och vilka ljud som ligger över och under dessa 

 

 • Veta något om användning av ultraljud 
 • Veta något om ljudnivå och hörselskador  
 • Veta något om bullerbekämpning 
 •  

Mål Optik 

 • Förstå varför vi ser något i en viss färg 
 • Förstå att seendet kan luras 
 • Förstå hur ett spektrum uppstår och räkna upp färgerna i ordning 
 • Förstå att ljus kan beskrivas som en vågrörelse, en partikel eller som energi 
 • Kunna något om det ljus som ligger utanför det synliga området 
 • Förstå att vi måste skydda oss mot ultraviolett ljus och röntgenstrålning 
 • Veta vad som är speciellt med laser 
 • Kunna reflektionslagen och veta varför vi ser en bild i en plan spegel 
 • Kunna hur ljus reflekteras i buktiga speglar och veta hur de kan användas 

 

 • Kunna ljusets fart i vakuum och veta att den är lägre i glas och vatten 
 • Veta något om ljusets brytning i glasytor och hur ljus bryts och reflekteras i en vattenyta 
 • Veta något om fiberoptik 
 • Veta vad som händer när ljus passerar olika typer av linser 
 • Veta hur man får hjälp av glasögon vid olika synfel 
 •  

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

* Instuderingsuppgifter

* Skriva egna begreppslistor (på svenska, och på förstaspråk om det inte är svenska).

 * Laborationer

* Läxförhör , exit ticket

* Fysikprov

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Gleerups planering:

Se länk: https://gleerupsportal.se/planering/4737bf71-5c3f-4dac-a4d0-e409914bd3b4

 

Veckoplanering

  Innehåll UppgifterTesta Dig Laborationer Övrigt

1

V3

Inledning Fysik

Naturvetenskaplig arbetssätt
Magnetism* Magnetfält* El ger magnetism* Magnetfält vill samverka

7.1 -7.67.7 -7.11  


2

V4

Magnetism* Magnetism ger El* Magnetism o Säkerhet* Magnetism o Människan* Magnetism o rörelse

Sammanfattning Magnetism/Begrepp
7.12 -7.167.17 - 7-23

Undersök 1 – Magnetism

Undersök 2 - elektromagneter
Hållbart utveckling/frågor

3

V5

Akustik
 • Ljud & Tryck
 • Ljud Låter Olika
 • Ljud som inte hörs


8.1-8.9 Simulering om vågor i PhET.  

4

V6

Akustik
 • Ljus som skadar
 • Bullerbekämpning

Sammanfattning Akustik/Begrepp och missuppfattningar
8.10-8.15 Hur fort går ljudet i luft?
Besvara Hållbart utveckling/frågor

5

V7

Optik
 • Synligt Ljus
 • Ljus som ögat inte ser
 • Ljus som strålar
9.2 -9.89.9.- 9.15 Färgseende PhET Hållbart utveckling/frågor

6

V8

Optik* Buktiga Speglar* Ljus kan brytas* Linser* Elektromagnetisk strålning* Avbildning i Linser
Sammanfattning Optik/Begrepp och missuppfattningar

9.16-9.239.24 - 9.28

Optik Ljusbrytning
Simulering PhET


V9 Sportlov      

7

V10

Repetition Magnetism, Akustik Optik      

8

V11

FYSIKPROV      

9

V12

Elektricitet* Serie /Parallel kopling* Spänning / Ström* Ohms lag
Sammanfattning Elektricitet/Begrepp
2.1 - 2.112,33 - 3.36 Seriell Parallell koppling  

10

V13

Mer om el och magnetism, avslutning.      

 

 

Uppgifter

 • Fysik: ljus, reflektion och refraktion

 • Fysik: optikläxa till v. 8 (Gleerups)

 • Fysik: akustikläxa till torsdag 11/2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: