Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer

Skapad 2021-02-03 09:20 i Björkås särskola Ludvika
LPP om minoritetsfolket samer, deras levnadsförhållanden, kultur och religion.
Grundsärskola F – 3 Bild Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi kommer under vecka 5 och 6 att arbeta med SO och ursprungsbefolkningen samer. Vi lär oss framförallt om samisk religion genom tiderna, men vi lär oss även om samernas livsvillkor förr och idag, deras historia och kultur. Hur bor och lever samer idag?

Innehåll

Innehåll:
Du ska få lära dig om ursprungsbefolkningen samer under dessa veckor.

Men du kommer också få lära dig mer om: 
Hur samerna bor och lever nu men också förr. 
Samernas kultur och historia.

Vi kommer att lära oss genom:
att läsa kortare faktatexter
att titta på några kortare faktafilmer

att lyssna på jojk (Jon-Henrik)

att diskutera

att göra ett mindre enskilt skriftligt arbete, med lite text och bild. 

 

Efter avslutat arbete vill jag att du ska:

-   medverka i samtal om samer, några begrepp, traditioner och levnadssätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-3
 • Alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Namn på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: