Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny11 gul Religion åk 3, vt 21

Skapad 2021-02-03 09:41 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om några religioner. Du kommer bl.a. få höra berättelser och lära dig begrepp som är typiska för just de religionerna.

Innehåll

Utgångspunkt

Det är viktigt att barnen får veta om varandras religioner för att få förståelse och acceptans för varandra.

Konkretisering av målen

Mål:

 • Namnge de tre olika religionerna vi pratat om.
 • Se samband mellan några högtider och dess religion.
 • Se samband mellan religiösa begrepp, symboler och religion.
 • Berätta något om någon berättelse ur Bibeln.
 • Ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Delta i samtal om livsfrågor ur olika perspektiv.

 

Genomförande

- Föra diskussioner kring livsfrågor

- Titta på film

- Lyssna på berättelser

- Läsa faktablad

- Skriva texter till din religionsbok

- Rita bilder till din text

- Skriva exit ticket

- Redovisa en text ur din religionsbok för klasskompisar

- Ge och få kamratrespons

 

 

Bedömning och dokumentation

Vi bedömer elevernas förmåga att se berätta och visa samband mellan religionerna genom:

- observationer under arbetets gång.

- att lyssna på elevernas diskussioner.

- läsa elevernas texter och ge feedback.

- en avslutande Kahoot. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: