Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2021-02-03 09:45 i Bäckskolan Linköping
Pedagogisk planering för NTA- Rörelse och konstruktion under 2016.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Rörelse och konstruktion

Innehåll

Mål: (du kommer att lära dig)

 • Känna till vem Isaac Newton var och vad som gjort honom känd.
 • Känna till att det finns olika krafter som påverkar oss, t.ex. tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Göra enkla ritningar över din konstruktion.
 • Bygga efter en instruktion eller ritning.
 • Veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.
 • Genomföra planerade undersökningar i fysik.

Arbetssätt: (hur?)

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att: 

Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

Använda slutsatser av undersökningar till att utveckla och förbättra en konstruktion

Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

Läsa och tolka texter som Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa har haft för vår förståelse av fenomen i vår omvärld

Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv för en hållbar utveckling

 • Rita skisser och ritningar
 • Konstruera fordon
 • Bygga efter ritning
 • Dokumentera
 • Systematiskt undersöka
 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Pröva och ompröva din konstruktion
 • Lösa problem

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du:

Planerar och genomför undersökningar.
Jämför egna och andras undersökningsresultat och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Dokumenterar dina undersökningar i text och bild.
Resonerar på olika sätt som man kan driva ett fordon framåt.
Berättar om Newton och vad hans upptäckter har betytt för hur vi förstår tex planeters rörelse
Beskriver hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt.
Dokumenterar arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Fy Tk
Kraft, rörelse och konstruktion: Fysik och teknik

Fysik:

Just nu är du här:
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
----->
Dokumentation
Både fysik och teknik
Du behöver utveckla ditt sätt att förklara vad du har kommit fram till och du behöver dokumentera tydligare
Du gör en enkel dokumentation där du använder ett vardagligt språk när du förklarar hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning. Ibland är dina förklaringar ej helt korrekta.
Du gör en välutvecklad dokumentation där du till stor del använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Du gör en fullständig och välutvecklad dokumentation där du använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Begrepp
Du behöver lära dig fler begrepp som handlar om krafter
Du använder ett vardagligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet och vilka energiomvandlingar som sker och ibland blir inte dina förklaringar fullständiga eller helt korrekta.
Du använder till stor del ett naturvetenskapligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet eller när du beskriver vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är inte helt fullständiga och korrekta.
Du använder ett naturvetenskapligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet eller när du beskriver vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är fullständiga och korrekta.

Teknik

Just nu är du här:
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
----->
Arbetsprocess
Under de olika uppdragen får du möjlighet att visa hur självständig du är i din arbetsprocess.
Du behöver mycket hjälp i ditt arbete.
Du behöver mycket hjälp och handledning under arbetets gång men kan ibland ta egna beslut som för arbetet framåt.
Du arbetar självständigt och leder med lite handledning ditt arbete framåt.
Du arbetar självständigt och leder själv ditt arbete framåt.
Konstruktion
Du behöver hjälp att bygga
Du bygger ett fordon som delvis uppnår kraven.
Du bygger ett fordon som nästan uppfyller alla kraven.
Du bygger ett fordon som uppfyller alla kraven.
Arbetsprocess
Under uppdragen får du möjlighet att visa hur du systematiskt prövar och omprövar ditt fordons konstruktion för att uppnå kraven.
Du behöver gruppens stöd för att komma vidare
Du testar dig fram när du bygger ditt fordon utan någon tydlig plan men du kan med handledning förklara hur du tänkt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan med viss handledning redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan noga redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: