Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal - muntlig framställning

Skapad 2021-02-03 10:13 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
I detta moment ska ni, utefter retoriska processen, skriva ett argumenterande tal, hålla det talet (etos, patos, logos) samt därefter analysera ert tal utifrån retoriska stilfigurer via en talanalys. Allt material finner ni i OneNote - delkurs: Retorik.

Innehåll

 

  

Uppgifter

  • Muntligt argumenterande tal NP SV3

  • Argumenterande tal - muntlig framställning

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
    Sve  -

Matriser

Sve
Argumenterande tal

Hög kvalitet
God kvalitet
Acceptabel kvalitet
Innehåll
Argumentationen är slagkraftig, t.ex. genom att tesen görs angelägen med en bakgrund eller att motargument behandlas på ett effektivt sätt.
Argumentationen är fokuserad, välgrundad och varierad.
Eleven formulerar en tes inom temat och ger välgrundade argument till stöd för den.
Disposition och sammanhang
Inledningen är effektfull och intresseväckande och anförandet avslutas på ett skickligt sätt. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–7 min.
Dispositionen är välgjord. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–7 min.
Anförandet har inledning, tes, argument och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–7 min.
Språk och stil
Språket är effektfullt, t.ex. genom väl valda stilfigurer.
Språket är väl anpassat till situationen, dvs. tydligt och klart med passande stilfigurer.
Språket är anpassat till situationen, dvs. relativt ledigt, men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Framförande
Framförandet sker med säkerhet. Eleven har god kontakt med åhörarna. Eleven kan med säkerhet använda presentations-tekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Eleven använder passande kroppsspråk och röst. Eleven kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Framförandet sker med viss säkerhet. Eleven etablerar viss åhörar-kontakt med hjälp av röst, blick och övrigt kroppsspråk. Eleven kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Helhet
Eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos. Anförandet är retoriskt skickligt vad gäller innehåll, disposition, språk och framförande.
Eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos. Anförandet är väl anpassat till kommunika-tionssituationens syfte att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos. Anförandet är anpassat till kommunikations-situationens syfte att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: