Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagosamling: Sagan om den lilla lilla gumman

Skapad 2021-02-03 09:58 i Gläntans förskola Nordanstig
Förskola
Vi har sagosamlingar och använder oss av materialet: före Bornholm. Den första sagan vi jobbar med är sagan om den lilla lilla gumman. Vi får in många delar av läroplanen genom dessa sagosamlingar.

Innehåll

Vi har sagosamling 1-2 gånger i veckan där vi delar barnen i två åldersanpassade grupper. I båda grupperna jobbar vi just nu med sagan om den lilla lilla gumman som vi anpassar efter barnens åldrar. 

Vi använder oss av materialet före Bornholm. I det materialet finns färdiga sagor, sånglekar, rim och ramsor med mera. 

Vi kommer att jobba med samma saga under några veckor. Vi läser boken, använder sagopåse, flanosaga och dramatiserar sagan.

När vi känner oss klara med alla delar i materialet så byter vi och jobbar med en annan bok. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: