Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food åk7

Skapad 2021-02-03 10:11 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 Engelska
Vi arbetar med kapitlet Food i Good Stuff. Vi avslutar med en diskussionsuppgift och en skrivuppgift.

Matriser

En
Engelska - FOOD åk7 (diskussion+skriv)

F
E
C
A
Ny aspekt
Formulera sig i (muntliga och) skriftliga framställningar. Anpassa sig till syfte, mottagare och situation
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven har i dagsläget inte påvisat tillräckliga kunskaper gällande detta kriterium kopplat till den aktuella uppgiften.
I (muntliga och) skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I (muntliga och) skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I (muntliga och) skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Uttrycka sig i muntlig (och skriftlig) interaktion.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven har i dagsläget inte påvisat tillräckliga kunskaper gällande detta kriterium kopplat till den aktuella uppgiften.
I muntlig (och skriftlig) interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig (och skriftlig interaktion i olika sammanhang ka)n eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig (och skriftlig) interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Använda strategier i interaktion.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven har i dagsläget inte påvisat tillräckliga kunskaper gällande detta kriterium kopplat till den aktuella uppgiften.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Ny aspekt
Bearbeta egna framställningar.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven har i dagsläget inte påvisat tillräckliga kunskaper gällande detta kriterium kopplat till den aktuella uppgiften.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: