Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta vt-21

Skapad 2021-02-03 10:20 i Backen Dibber Sverige AB
Förskola
Blåklints arbete med Alfa-Beta under vårterminen

Innehåll

 

Vad ska läras ut? 

 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Varför? För att utveckla barnens språkförståelse, ordförråd och förmåga att uttrycka sig. Barnen ska få möjlighet att tala inför grupp, förståelse för begrepp och se samband mellan bild, text och dramatisering.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Vi utgår från barnens intressen och böcker inom teman som ligger till grund för reflektion. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Genom samlingar, boksamtal, teater och andra uttrycksformer. Barnen får möjlighet att reflektera över dokumentation från tidigare undervisningstillfällen. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Barnen på Blåklint. 

 • Av vem? Molly och Elina ansvarar för undervisning/dokumentation. 

 • Vad är målet med undervisningen? Barnen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sig, reflektera sina och andras tankar, möjlighet att utveckla sitt ordförråd och få en ökad förståelse för böcker.  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: