👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fallet Alma Diaz - radioserie Sv7 VT21

Skapad 2021-02-03 10:40 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Radioserier är härligt att lyssna på! Det ger också många tillfällen att diskutera handling, budskap och tema. Vi lyssnar på Fallet Alma Diaz, en verklighetsbaserad berättelse om en tjej som försvinner och sökandet efter henne.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

Lyssna på berättelsen samt tolka och resonera kring innehållet.

Jobba med strategier för att minnas och återge det du hört.

Skriva sammanfattningar och använda skrivregler. 

Samtala och diskutera.

Arbetssätt

 • Lyssna på radioserie
 • Svara på frågor, tolka och resonera
 • Skriva sammanfattning av varje avsnitt
 • Samtala och diskutera 

Bedömning

 • Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Radioserien Alma Diaz SV7 VT20

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtala
Diskussion
Deltar i diskussioner
Deltar aktivt i diskussioner
Deltar aktivt i diskussioner och för samtalet framåt
Handling
Förståelse Skriva sammanfattning
Du svarar kortfattat och enkelt på frågor kring det du läst eller hört. Sammanfattar stora drag på ett enkelt sätt.
Du svarar utvecklat på frågor kring det du läst eller hört. Sammanfattar stora drag och någon detalj
Du svarar välutvecklat på frågor kring det du läst eller hört. Sammanfattar det viktigaste med både helhet och detaljer
Lyssna, analysera, tolka, resonera
Lyssna på Radio-serie Analysera det du hört, göra tolkningar med kopplingar och resonemang
Analyserar, tolkar och resonerar kring det som sägs (på raderna) på ett enkelt sätt och hänvisar ibland till det du lyssnat på
Analyserar, tolkar och resonerar kring det som sägs (på raderna) samt det som framgår mellan raderna på ett utvecklat sätt och hänvisar till helhet eller detaljer från det du lyssnat på
Analyserar, tolkar och resonerar kring det som sägs (på raderna), samt det som framgår mellan och bortom raderna på ett väl utvecklat sätt och hänvisar både till helhet och detaljer från det du lyssnat på
Skriva
Skrivregler Stavning
Du kan på ett ganska säkert sätt använda viktiga regler för hur man bygger meningar och använder skiljetecken. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men de förstör inte förståelsen.
Du kan på ett säkert sätt använda viktiga regler för hur man bygger meningar och använder skiljetecken. Relativt säker på stavning och hantering av stor/liten bokstav.
Du kan på ett mycket säkert sätt använda viktiga regler för hur man bygger meningar och använder skiljetecken. Mycket säker på stavning och hantering av stor/liten bokstav.