Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevers ansvar och inflytande Hammars fritids åk3

Skapad 2021-02-03 10:47 i Hammars skola Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 6

Innehåll

 

 

 

Förmåga

Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området

Skapa och upprätthålla goda relationer samt arbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

 

Centralt innehåll

som eleverna kommer att få möta utifrån styrdokumenten

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskap och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

 

Lärandemål

Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Konkretisering av elevernas mål:

Att få en bra arbetsmiljö bör man visa omtanke och hänsyn till varandra.

(att få elevernas förståelse att deras idéer skapar inflytande i verksamheten)

 

 

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig? Genom observationer, enkät och samtal.

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig? Genom att själva kunna lösa konflikter och därefter få stöttning av pedagog.

Att deras idéer blir till handling.Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Tidsramar, ansvarsområden och elevernas inflytande.

Se och diskutera "Vara vänner" filmer

Fritidsråd

Vt-21

 

 

Resultat och analys av utvärdering

Hur väl nåddes målen. Vad fungerade bra, mindre bra. Synpunkter från elever och lärdomar inför kommande undervisning. Har arbetsområdet bidragit till nya utvecklingsområden. (Kan du koppla analysen till aktuell forskning)

 

 

Områden att beakta

Utifrån resultat och analys, vilken del av målområdet finns behov av att utveckla

Åtgärder i punktform

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: