Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2021-02-03 10:49 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap
Vi lär oss om de Mänskliga rättigheterna och om Barnkonventionen, vilka de är, deras historia och hur det ser ut idag. Vi ser på exempel på hur de har kränkts genom historien, främst genom Förintelsen och Gulag.

Innehåll

Det här ska du kunna

 • Du ska veta vad begreppen nedan betyder och kunna sätta in dem i ett historiskt och samhälleligt sammanhang. Du ska visa att du vet vad som hände under Förintelsen och Gulag.

Hur vi arbetar och material

 • Högläsning av litteratur kopplad till Förintelsen och Gulag, både skönlitterära texter och facklitteratur.
 • Filmer
 • Kommunikationskort, med eller utan bildstöd.
 • Tidslinje på väggen där historiska händelser placeras in.
 • Kortare texter som lämnas till Tim där han ska kryssa för om han läst eller inte.

Begrepp vi arbetar med

 • Demokrati och diktatur
 • Diktator
 • Tankefrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet
 • Förintelsen och Gulag
 • Folkmord
 • Mänskliga rättigheter
 • FN
 • Barnkonventionen
 • Rasism och diskriminering

Bedömning

Kunskaperna bedöms i samband med varje lektion genom:

 • kommunikationskort i olika former, med eller utan bildstöd
 • en skriftlig fråga som fås i samband med att Tim hämtar sin dator mitt på dagen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: