Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, statistik och numerisk räkning

Skapad 2021-02-03 11:09 i Oxledsskolan Partille
Alfa kapitel 1 och 2
Grundskola 4 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Inom dessa kapitel kommer du att få arbeta med tid, statistik och numerisk räkning.

Innehåll

 

VAD

När du har jobbat med dessa kapitel ska du:

känna till och kunna omvandla olika enheter för tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, månader och år.

kunna avläsa den digitala och den analoga klockan.

kunna räkna ut hur lång tid det är mellan olika klockslag.

kunna skriva datum på olika sätt.

kunna läsa av enkla tabeller.

kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

kunna beräkna medelvärde.

kunna multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 och tal som slutar på noll.

kunna avrunda tal och använda överslagsräkning.

kunna avläsa och förstå innebörden av bråktal.

 

Ord/begrepp att kunna: 

år, skottår, kvartal, vecka, dygn, kvart, timme, minut, medelvärde, genomsnitt, stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

multiplkation, faktor, produkt, division, täljare, namnare, kvot, avrundning, närmevärde, överslagsräkning, bråk och andel

 

HUR:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa kapitel 3-4.

 

Du kommer exempelvis få:

- få ta del av löpande genomgångar i grupp och individuellt. 

- jobba enskilt och i grupp med rutinuppgifter och problemlösning.

- träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator.

- träna på att samtala om, förklara och redogöra för begrepp och metoder i par och grupp.

 • - befästa dina kunskaper med hjälp av läxuppgifter.

 

BEDÖMNING:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper inom detta område genom att titta på:

 • - din aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • - din förmåga att resonera kring matematiska problem med lärare och andra elever.
 • - hur du löser uppgifter på diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: