Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2021-02-03 11:09 i Ätranskolan Falkenberg
Vi utvecklar vårt ordförrråd och vår förmåga att tala, skiva och läsa engelska. Vi utvecklar även vår förmåga att förstå talad engelska.
Grundskola 5 Engelska
Vi bygger vårt ordförråd och utvecklar vår förmåga att tala, läsa och skriva engelska. Vi ökar även vår förmåga att förstå talad engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att: 

 • förstå talad engelska
 • förstå engelska i olika texter
 • tala engelska 
 • skriva engelska
 • använda strategier för att göra dig förstådd. 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att visa: 

 • att du kan förstå helhet och väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska.
 • att du kan förstå enkla texter.  
 • att du kan formulera dig muntligt. 
 • att du kan formulera dig skriftligt. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer enskilt, i par eller grupp, att arbeta med följande för att öva dina förmågor:
* lyssna på texter, samtal och beskrivningar och sedan arbeta med innehållet på olika sätt.
* läsa enkla texter högt och tyst på engelska och återberätta innehållet.
* formulera dig muntligt vid samtal och dialoger och använda dig av frågor och meningar.
* skriva olika sorters texter på engelska
* utöka ditt engelska ordförråd.

Vi kommer att arbeta enskilt och tillsammans i par eller grupp med olika övningsuppgifter i workbook samt Ipad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: