Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vi sår mattefrön"

Skapad 2021-02-03 11:29 i Birkebo förskola Eslöv
Förskola
Genom leken vill vi ge barnen en positiv inställning till matematik och öka deras medvetenhet om sitt förändrande kunnande, samt hur och när lärandet sker.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Vi har sett en utveckling hos barnen med matematiska begrepp, när barnen lekte tillsammans med Pippi Långstrump som huvudaktör. Så nu vill vi gå vidare med matematiken med våra barn. De behöver mer utmaning och behöver nytt material och aktiviteter för att inte tappa sitt intresse.

 

Mål:

"Att så mattefrön" genom lek. Vi inspirerar till matematik genom leken och ser det som vår ingångspunkt för lärandet.

 

Delmål:

Lära känna matematik med kroppen på ett lekfullt sätt.

 

Aktivitet och Metod

Vad ska vi göra?
Lekar och spel

Analogt och digitalt

100 språklighet

 

Hur ska vi göra?
Utgår från ett tärningsspel (Se upp för krokodilen!)

 

När, var, vem?
våren 2021,

i de utbildningsmiljöer som passar bäst till den planerade undervisningen t.ex. Idrottshallen, Snigelstigen (natur), Torget (större plats), Samlingsateljèn m.fl.,

Anna och Carola,

Lingonbarnen 3-4 år

 

Teori/forskning/beprövad erfarenhet/litteratur

Lekresponsiv undervisning

Alan Bishop matematiska aktiviteter 3) Lekar och spel

Samspelsteori

Vygotskijs sociokulturella perspektiv, proximala utvecklingszonen

Erfarenhetsbaserad undervisning (Eslövs språkpolicy)

 

Dokumentation

Observation (Deltagande -och Direkt observation)

Film (iPad och iPhone)

Foto (iPad och iPhone)

Skrift (papper och penna)

Matris (analys, utvärdering, reflektion och åtgärder)


Vem dokumenterar och när? 

Hela arbetslaget ska dokumentera

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: