Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika vt 2021

Skapad 2021-02-03 11:33 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Krönikan är en åsiktstext som finns bland annat i dagstidningar och på nätet. I en krönika använder du som skriver en resonerande ton istället för en argumenterande ton, som i exempelvis en debattartikel. Därför säger man att krönikan är en resonerande text och debattartikeln en argumenterande text men båda är åsiktstexter.

Innehåll

SYFTE

Läsa och skriva

- lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

- strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

- språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar

ARBETSSÄTT

Du får veta vad en krönika är, hur man skriver en krönika och vad ett resonemang är. Vi tränar tillsammans genom att läsa texter, diskutera texter, förstå texter samt jämföra texter. Du får skriva ett utkast till en krönika utifrån en mall för att träna på strukturen och därefter skriver du din egen krönika. Inlämning på Unikum måndag vecka 11.

BEDÖMNING

Din text bedöms utifrån:

Innehåll - hur väl dina tankegångar framgår samt hur du resonerar

Struktur -  hur väl din text är sammanhängande med tydlig struktur - styckeindelning, inledning och avslut

Språk och stil - ordval, språkbruk, meningsbyggnad, stavning

 

Uppgifter

  • Inlämning krönika

Matriser

Sv SvA
Krönika

Nivå 1
På väg mot...
Nivå 2
På väg mot...
Nivå 3
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som krönika, dina tankegångar framgår och du resonerar på ett enkelt sätt. Du ger exempel från dina egna erfarenheter som passar till ämnet.
Texten fungerar relativt väl som krönika, dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt. Texten innehåller både det personliga och det allmänna men det blir inte alltid balans mellan dem.
Texten fungerar väl som krönika, du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt och dina exempel är träffande och fördjupar eller utvidgar resonemanget. Du har god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom konsekvent styckeindelning, styckemarkering, samt effektiv inledning och avslutning.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar ämnet. Du har god varierad meningsbyggnad. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan genom en konsekvent egen stil. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: