Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter vt 2021

Skapad 2021-02-03 11:42 i Stora Skedvi skola Säter
Grundskola 4 – 6 Svenska
Berättande texter möter vi i böcker och i filmer. En del av dem kan vara påhittade eller bygga på en sann historia. I detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om berättande texter: hur de är uppbyggda, vad en myt och fabel är samt hur man skriver en spännande fantasyberättelse!

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • känna igen en myt
 • sammanfatta de viktigaste delarna i en text
 • urskilja strukturen i en berättande text
 • göra inferenser
 • känna igen en fabel
 • berätta om textens handling och budskap
 • säga repliker och använda kroppsspråk i en roll
 • skriva en fantasyberättelse med: en portal, två världar och ett magiskt inslag
 • skriva miljö- och personbeskrivningar
 • skriva händelser med problem och lösning i kronologisk ordning
 • skriva dialoger med talstreck och varierade sägeverb

 

Undervisning

Du kommer att arbeta utifrån boken Tala, läsa, skriva där du arbetar tillsammans med klasskompisar och enskilt. Du kommer att lära dig om berättelser, träna på att läsa olika typer av berättelser och skriva en berättelse.

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande texter vt 2021

LÄSA

På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Jag kan urskilja den berättande textens struktur
Jag kan känna igen en myt
Jag kan resonera om textens budskap
Jag kan sammanfatta textens huvuddrag

SKRIVA

På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Jag kan skriva en fantasyberättelse med: en portal, två världar och magiska inslag
Jag kan skriva miljö- och personbeskrivningar
Jag kan skriva händelser med problem och lösningar i kronologisk ordning
Jag kan skriva dialoger med talstreck och varierade sägaverb

TALA

På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Jag kan känna igen en fabel
Jag kan förmedla textens handling och budskap
Jag kan säga repliker och använda kroppsspråk i en roll
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: