Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-02-03 11:42 i Lövestad förskola Sjöbo
Förskola
Vi har valt att arbeta med tema sagor Först ut är ”Petter och hans fyra getter”. Det finns ett intresse för sagor och berättelser bland barnen.

Innehåll

Tema

 

Tema Tid:

Vi arbetar med temat sagor under vårterminen 2021. Vi börjar med sagan ”Petter och hans fyra getter”. Vi kommer även presentera andra sagor fram till terminsslut. Tiden på hur länge vi arbetar med varje saga kan variera utifrån barnens nyfikenhet i sagan. 

Inledning

Vi valde tema sagor för vi ser barnens intresse och nyfikenhet inför böcker, sagor och berättelser. Vi tycker detta var passande eftersom vi känner att barngruppen behöver stärka och utveckla språket på olika sätt.

 

Mål med tema

Vilka erfarenheter eller kunskaper ska vi erbjuda barnen?

 • Att väcka nyfikenhet för sagor hos barnen.
 • att ge barnen en upplevelse av matematik, språk och färger.
 • Att ge barnen möjlighet att bearbeta sagan genom olika kreativa upplevelser.
 • Att möjliggöra så att sagan syns i leken
 • Att barnen ska kunna uttrycka något ur sagans innehåll, utifrån sin egen förmåga.

Metod

Uppstart, hur ska vi introducera det för barnen. 
• Barnen får titta på Petter och hans fyra getter i Polyglutt. De kommer då vara indelade i åldersgrupper

 

Detta ska vi erbjuda 

 • Läsa och höra sagan många gånger i olika format: Polyglutt, fysisk bok, flanosaga, vuxna dramatiserar, använder TAKK-tecken.
 • Barnen får möjlighet att bearbeta sagan t ex genom:
 • fysiska figurer att leka sagan med
 • Färger som är viktiga i sagan
 • Bilder från sagan på väggarna inne på förskolan och ute i hallen, så att barnen kan prata om sagan med varandra och med föräldrarna
 • Vi tar fasta på språket i boken och arbetar med rim och ramsor.
 • Arbeta med de adjektiv, egenskaper och känslor som dyker upp i sagan
 • Vi arbetar med matematik utifrån sagan: former, sortera färger, räkna, träna på läges- och rumsuppfattning.
 • Förutom det talade och skrivna språket vill vi att barnen ska få bearbeta sagan genom andra kreativa språk så som att skapa, måla, leka, dramatisera mm.

Avslutningen: Sagan om ”Petter och hans fyra getter” torsdag 11/3.

 

Utvärdering och reflektion

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: